HELSENORGE

2018 Familial liability to epilepsy and attention-deficit/hyperactive disorder (ADHD): A nationwide cohort study

Brikell I, Ghirandi L, D’Onofrio BM, Dunn DW, Almqvist C, Dalsgaard S, Kuja-Halkola R, Larsson H

Biol Psychiatry. 2018 Jan 15;83(2):173-180

Det er en sammenheng mellom epilepsi og ADHD. Barn med epilepsi har 3-5 ganger større risiko enn andre for også å ha ADHD. Men – årsakssammenhengen er uklar. Denne studien er basert på 1.899.654 barn som er født i Sverige 1987-2006 og registrert i det svenske fødselsregisteret. Det er gjort koblinger mellom dette og andre registre, bl.a. det nasjonale pasientregisteret, folkeregisteret for kobling mot foreldre og andre nære slektninger og medikamentregisteret. Oversikt over slektsforhold (mor, far, helsøsken, halvsøsken med hhv felles mor/far osv) gjorde det mulig å anslå betydningen av arv i denne studien.

Resultatene tyder på at ca. 40% av risikoen for ADHD hos epileptiske barn er genetisk betinget. I denne studien hadde 75% av barna med begge diagnoser fått diagnosen epilepsi før de fikk ADHD-diagnosen. Det er publisert resultater fra tidligere studier som kan gi mistanke om at medisiner mot epileptiske anfall kan forverre eller eksponere ADHD hos epileptikere. Denne registerbaserte studien kan ikke bekrefte eller avkrefte en slik årsakssammenheng.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?