Fatigue in type 1 diabetes: A systematic review of observational studies - resymé

Jensen Ø, Bernklev T, Jelsness-Jørgensen L-P (Diabetes Research Clin Practice 2017;123:63-74)

​«Fatigue» er subjektiv følelse av «ekstrem trettbarhet» som er observert hos pasienter med en rekke forskjellige kroniske tilstander, inkludert diabetes type 1. I denne oversiktsartikkelen har forfatterne søkt etter publiserte arbeider på temaet «fatigue og diabetes type 1». Litteratursøket ga 4258 referanser, men alle unntatt 36 kunne ekskluderes som lite relevante ut i fra tittel eller sammendrag. Til slutt satt forfatterne igjen med bare 10 artikler til full gjennomgang. Dette viste at det er stor sprik i definisjonen av «fatigue» og det brukes en rekke forskjellige registreingsverktøy.

Studiene spriker med hensyn til forekomst av fatigue i forhold til diabetes generelt og til komplikasjonstilstander ved diabetes. Forekomst av fatigue ser ut til å ligge på 23-40 % blant pasienter med diabetes 1. Det er omtrent som ved kroniske sykdommer som ulcerøs kolitt og Crohn’s sykdom, men lavere enn ved kreft, multiple sklerose og leddgikt.

Det er behov for bedre definisjon, bedre registreingsverktøy og flere studier på fenomenet fatigue – ikke minst for å få en klarere avgrensning mot depresjon

                                              Geir Hoff

                                          Link fulltekst

Fant du det du lette etter?