Gradual stiffness versus magnetic imaging-guided variable stiffness colonoscopes: A randomized noninferiority trial - resymé

http://ueg.sagepub.com/ 2017 5;1:128.133

Wiig H, Hasund A, Holme Ø, Noraberg G, Løberg M, Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M

Ved koloskopi (tarmkkikkertundersøkelse) må en passere svinger i tarmen og unngå at den legger seg i slynger som gir smerter ved undersøkelsen. Det skjer en stadig utvikling av koloskopene for å gjøre prosedyren lettere.

I denne studien sammenlignes en ny type koloskop med gradert, ikke-justerbar stivhet (Fujifilm ColoAssist) og et koloskop med variérbar stivhet og magnetfeltorientering (SkopGuide) som gjør det mulig å se på en skjerm hvordan koloskopet ligger i bukhulen uten bruk av gjennomlysning (Olympus CF-H180DI med ScopGuide). 472 pasienter ble randomisert til undersøkelse med et av de to koloskopene. Studien viste at Olympus-skopet med ScopeGuide funksjon ga komplett undersøkelse (nådd fram til øvre ende av tykktarmen) i 95,6% mot 91,7% med Fujifilm-skopet. Forskjellen var ikke statistisk signifikant (p=0,12), men en kunne heller ikke konkludere med at de to koloskopene er likeverdige. Tid brukt per undersøkelse var signifikant kortere for Olympus-skopet, men det var ingen forskjell m.h.t. pasientopplevd smerte ved undersøkelsen eller funn av polypper og det var ingen komplikasjoner i noen av gruppene.

 

Geir Hoff

Link Fulltekst

Fant du det du lette etter?