Håb hos patienter med uhelbredelig kræft - resymé

Omsorg 2016;33(1)55-9

Madsen C.

Sygeplejerskerne på onkologiske afdelinger står dagligt ansigt til ansigt med alvorligt syge kræftpatienter og deres pårørende, som ofte giver udtryk for urealistiske håb om bl.a. leveudsigter. Et stadigt stigende antal patienter får palliativ livsforlængende behandling med cytostatika. Vi mangler kundskaber om, hvordan sygeplejerskerne støtter håbet hos patienter og pårørende. Formålet med undersøgelsen var at frembringe og bidrage med yderligere kundskab om, hvordan sygeplejerskerne så håb komme til udtryk og hvordan de støttede håbet hos patienter og deres pårørende.


De vigtigste fund i denne kvalitative undersøgelse var, at fænomenet håb viste sig at være stærkt knyttet til kemoterapi, at håbet ændrede sig hele tiden, at flere håb kunne optræde samtidigt hos samme patient, at sygeplejerskerne ikke nødvendigvis realitetetsorienterede patienterne samt at patienter og pårørende kunne have forskellige håb.
Arbejdets bidrag til kunskabsøgning: Fremskaffer yderligere kundskab om håbsfænomenet og håbsprocessen hos alvorligt syge patienter og deres pårørende.


Konsekvenser og overføringsværdi: Sygeplejerskerne ved ofte, hvor langt patienter og pårørende befnder sig i håbsprocessen. Det er derfor vigtigt, at de deltager i samtaler med patienter og/eller pårørende, hvor man skal tage stilling til yderligere livsforlængende behandling.

Conny Madsen

Fant du det du lette etter?