HUWE1 variants cause dominant X-linked intellectual disability: a clinical study of 21 patients

Moortgat S, Berland S, Aukrust I, Maystadt I, Baker L, Benoit V, Caro-Llopis A, Cooper NS, Debray FG, Faivre L, Gardeitchik T, Haukanes BI, Houge G, Kivuva E, Martinez F, Mehta SG, Prescott T m.fl

Eur J Hum Genet. 2017 Nov 27

Artikkelen er et resultat av et europeisk samarbeid som inkluderte medisinsk-genetiske avdelinger i Bergen og Trondheim i tillegg til Enhet for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark.  Tjueen barn og ungdommer (14 jenter og 7 gutter) med feil i enda et «nytt» gen, HUWE1. Kohorten er den største som er rapportert hittil. Avvik som rammer HUWE1 er oftest forbundet med moderat til alvorlig grad av syndromal utviklingshemming. Genet er lokalisert til X-kromosomet. At jenter / kvinner (som har to kopier av genet) i likhet med gutter / menn (som har én kopi av genet) kan også være alvorlig affisert rapporteres her for første gang. Typiske kjennetegn ved HUWE1-assosiert utviklingshemming er lite eller intet talespråk, kortvoksthet med små hender og føtter og en del ansiktstrekk.

Tre ikke-beslektede jenter som deler nøyaktig samme ny-oppstått genfeil utgjør en egen undergruppe med distinkte ansiktstrekk, skoliose (skjev ryggrad), craniosynostose (for tidlig lukking av sømmene mellom skalleben) samt mild utviklingshemming. Hos disse tre var et uventet funn relativt overuttrykk av den muterte HUWE1 genkopi sammenlignet med uttrykk av den intakte genkopi. Genuttrykket hos ikke-affiserte kvinnelige genfeilbærere er derimot skjevt i motsatt retning dvs. at hos dem favoriseres uttrykk av den intakte genkopi.

Hvordan ulike feil i HUWE1 endrer genets funksjon og resulterer i ulike kliniske bilder – fra varierende grad av utviklingshemming hos begge kjønn til sannsynlig prenatal letalitet hos guttefostre med visse typer genfeil -- har vi bare så vidt begynt å forstå. Arbeidet viser igjen hvor viktig kombinasjonen av moderne sekvenseringsteknologi og faglig samarbeid er for at flere med sjeldne tilstander skal kunne få en molekylær årsaksdiagnose.

Trine Prescott

Link PubMed

Fant du det du lette etter?