Identification of first-stage labor arrest by electromyography in term nulliparous women after induction of labor

Vasak B, Graatsma EM, Hekman-Drost E, Eijkemans MJ, Schagen van Leeuwen JH, Visser GHA, Jacod BC
Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Jul;96(7):868-876

Det er et økende behov for kunstig igangsetting (induksjon) av fødsler. I USA har behovet økt fra knapt 10 % av alle fødsler i 1990 til 23 % i 2014. Mange av disse forsøkene på å sette i gang en normal fødsel ender opp med keisersnitt. Elektromyografi (EMG) er en registrering av elektriske utslag ved naturlige veer. Elektrodene legges utenpå huden (ingen stikking).

I denne studien ble EMG brukt for å se om det var et mønster i de elektroniske utslagene også ved kunstig igangsetting av fødsler som kunne forutsi om induksjonen ville bli vellykket eller om en like gjerne kunne ta keisersnitt med en gang. Studien viste dessverre ingen nytte av EMG til dette formålet.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?