In utero exposure to B-2-adrenergic receptor agonist and attention-deficit/hyperactivity disorder in children - resyme

Eur Child Adolesc Psychiatry. 2017 Feb 9

Liang H, Chen J, Miao M, Christensen J, Dalsgaard S, Yuan W, Li J

På verdensbasis er det anslått at ca. 5 % av barn og unge har ADHD. Årsaken er ukjent, men antatt å være både genetisk og miljøbetinget, inkludert påvirkninger i løpet av fosterstadiet.

Det er viktig å ha god kontroll på eventuell astmasykdom hos den gravide for å unngå bl.a. dårlige vekstvilkår for fosteret. Den gruppen av astmamedisiner som brukes mest er β-2-adrenerge reseptor agonister (β2AA). Disse er vurdert å være trygge, men kunnskapen er begrenset når det gjelder mulige langtidsvirkninger for barnet.

Denne registerbaserte studien er basert på 687.580 barn født i Danmark i perioden 1998-2008 og koblinger mot andre danske registre, bl.a. register for forskrivning av medikamenter. 3,8 % av mødrene til disse barna fikk forskrevet β2AA medikamenter i svangerskapet. Det var 30 % høyere forekomst av ADHD blant barn av mødre som fikk forskrevet disse medisinene i svangerskapet, men forekomsten var også høyere blant dem som hadde fått det forskrevet bare i perioden før svangerskapet. Denne studien viser en assosiasjon mellom bruk av astmamedisin i svangerskapet og senere forekomst av ADHD hos barna, men dette er tolket mest sannsynlig å skyldes astmasykdommen og ikke astmamedisinen.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?