Incidence and clinical predictors of subsequent atrial fibrillation requiring additional ablation after cavotricuspid isthmus ablation for typical atrial flutter - resyme

Scand Cardiovasc J. 2017 Mar 23:1-6

De Bortoli A,  Li-Bin Shi L-B,  Ohm O-J, Hoff PI, Schuster  P, Eivind Solheim E, Chen J

Atrieflutter og atrieflimmer er de to vanligste hjerterytmeforstyrrelser man møter i klinikken. De siste 20 år har radiofrekvens ablasjon blitt aktuell intervensjonsbehandling for atrieflutter og atrieflimmer. Ablasjon for atrieflutter er kurativ i >90 % av tilfeller. Tidligere studier har vist at pasienter som tidligere er blitt kurert for atrieflutter har stor risiko for å utvikle atrieflimmer. Dette medfører at pasientene ofte må behandles med en ny ablasjonsprosedyre mot atrieflimmer, noe som fører til økning i helsekostnader og risiko for komplikasjoner. Det er ikke undersøkt hvor stor andel av pasienter behandlet for atrieflutter som vil måtte trenge en ny prosedyre mot atrieflimmer.

Vi rekrutterte 127 påfølgende pasienter som gjennomførte ablasjon for atrieflutter ved Haukeland Universitetssykehus. Etter gjennomsnitt oppfølging på 68 måneder utviklet 70 % av pasientene atrieflimmer. En ny ablasjonsprosedyre mot atrieflimmer måtte utføres hos 42 % av pasientene etter gjennomsnittlig 26 måneder fra den første ablasjonen. Pasienter med tidligere dokumentert atrieflimmer, dilatert venstre forkammer og tidligere behandling med flecainid hadde betydelig høyere risiko for en ny prosedyre. Hjerneslag under oppfølging oppstod hos 8 % av pasienter.

Vi konkluderte med at atrieflimmer forekommer svært ofte etter ablasjon av atrieflutter og krever en ny prosedyre hos >40 % av pasienter. Det er fornuftig å vurdere kombinert ablasjon av atrieflutter + atrieflimmer i en enkelt prosedyre hos pasienter med risikofaktorer. Antikoagulasjon må fortsettes selv etter kurativ behandling av atrieflutter ved høy risiko for hjerneslag.

 

                                                  Alessandro De Bortoli

                                                         Link fulltekst 

Fant du det du lette etter?