Is the hygiene hypothesis relevant for the risk of multiple sclerosis

Wendel-Haga M,  Celius EG
Acta Neurol Scand. 2017 Nov;136 Suppl 201:26-30

Multiple sklerose er en såkalt autoimmun sykdom, dvs. at immunapparatet som bl.a. skal angripe sykdomsfremkallende bakterier i stedet angriper kroppens eget vev. I 1966 ble det foreslått at økende risiko for multiple sklerose kan skyldes bedre hygiene og at immunforsvaret fikk «lite trening» i å bekjempe infeksjoner i barneårene. 

Denne artikkelen trekker fram flere studier som til dels gir motstridende resultater i forhold til hygiene-hypotesen. Det gjøres en del forskning på at noen tarmparasitter kanskje kan modifisere angrep på egen vev ved multiple sklerose, men dette er foreløpig på eksperimentstadiet.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?