Lifestyle predictors for non-participation and outcome in the second round of faecal immunochemical test in colorectal cancer screening

Br J Cancer. 2017 Jul 13

Knudsen MD, Berstad P, Hjartåker A, Gulichsen EH, Hoff G, de Lange T, Bernklev T, Botteri E

​For å redusere dødeligheten av tykk- og endetarmskreft i et screeningprogram for usynlig blod i avføringen er det viktig at deltakerne gjentar screeningtesten, f.eks. hvert annet år. I denne artikkelen undersøkte vi om det var en sammenheng mellom livsstil og deltakelse blant dem som droppet ut av screeningen etter første runde, sammenlignet med de som fortsatte som anbefalt og deltok også i annen runde.

17 % av de som deltok i første runde, deltok ikke i annen screeningrunde. Blant dem som ikke deltok i andre runde, var det flere røykere, flere overvektige med kroppsmasseindeks (KMI) > 35kg/m2 og flere personer med lav fysisk aktivitet enn i gruppen som deltok i andre screeningrunde.
Disse resultater indikerer at personer som slutter å delta i screening for blod i avføringen har en livsstil som er assosiert med økt risiko for tykk- og endetarmskreft.

Markus Dines Knudsen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?