Longitudinal association between mental disorders in childhood and subsequent depression – A nationwide prospective cohort study

Gundel LK, Pedersen CB, Munk-Olsen T, Dalsgaard S J

Affect Disord. 2017 Oct 7;227:56-64

Utgangspunktet for denne studien er ca. 960.000 personer registrert i det danske folkeregisteret, født i perioden 1900-2007. De er fulgt i gjennomsnitt ca. 9 år med tanke på utvikling av depresjon etter eventuelt å ha fått påvist en psykiatrisk tilstand tidlig i livet.

Studien viste at alle typer mental lidelse i barne- og ungdomsårene disponerer for depresjon senere i livet. Disposisjonen er størst det første året, men disse personene har forhøyet risiko for depresjon i mange år. Det er viktig å være oppmerksom på dette.


Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?