Lyme neuroborreliosis: do we treat according to guidelines?

Journal of Neurology 264(7): 1506-1510.
Lorentzen ÅR, Forselv KJN, Helgeland G, Salvesen RE, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Roos AK, Jim MW, Owe JF, Nyquist KB, Schuler S, Eikeland R, Mygland Å, Ljøstad U 

Retningslinjer fra 2010 for behandling av borrelia etter flåttbitt (Lyme nevroborreliose - LNB) sier at effekten av antibiotika er like bra enten det gis som injeksjon (intravenøst) eller tabletter. I begge tilfeller skal antibiotika gis i to uker. Norske helsemyndigheter anbefaler tabletter når effekten er like bra, fordi det både er billigere har mindre risiko og er til mindre belastning for pasienten.

Denne artikkelen ser på behandlingspraksis for LNB i Norge opp mot med disse anbefalingene.

253 voksne pasienter som fikk påvist sikker LNB i perioden 2007-2013 ved 11 ulike sykehus (alle fire helseregioner) ble identifisert og de har besvart et spørreskjema om antibiotika type og hvor lenge og hvordan de ble behandlet.

30 % av pasientene fikk behandling med tabletter, 44 % fikk intravenøs behandling, de øvrige med en kombinasjon av begge behandlingsformer. 32 % av pasientene ble behandlet i to uker, 25 % i tre uker, 12 % i 6 uker eller mer. Fordelingen er signifikant forskjellig mellom de ulike helseregionene.

Denne artikkelen viser at det er stor forskjell på anbefalte retningslinjer og faktisk behandlingspraksis for LNB i Norge. I en tid med fokus på rasjonell og kostnadseffektiv antibiotikabruk bør dette mane til bedre strategier for å holde seg til anbefalte retningslinjer.

Heidi Øyen Flemmen

Link PubMed


Fant du det du lette etter?