Modifiable factors associated with patient-reported pain during and after colonoscopy

Bugajski M, Wieszczy P, Hoff G, Rupinski M, Regula J, Kaminski MF 

Gut. 2017 Sep 28. pii: gutjnl-2017-313905

Denne studien ble utført i Polen med bruk av registreringsverktøy fra det norske kvalitetsregisteret Gastronet. Ca. 35.000 deltakere i det polske koloskopiscreening programmet mot tarmkreft fikk tildelt Gastronet spørreskjema for å kartlegge smerter under og etter koloskopien og i hvilken grad vi kunne identifisere faktorer som vi kunne endre på for å redusere smerteopplevelsen.

Koloskopørens erfaring (utført mange undersøkelser før), nyere generasjon koloskop og god rengjøring av tarmen før undersøkelsen hang sammen med mindre sannsynlighet for at koloskopien ble smertefull.


Det var stor variasjon mellom koloskopørenes evne til å utføre smertefrie undersøkelser, uavhengig av om pasientene fikk smertestillende medisin. Det bør satses på å redusere variasjonen mellom koloskopører. Det vil sannsynligvis best oppnås ved mer systematisk opplæring.

Geir Hoff

PubMed

Fant du det du lette etter?