Mortality in individuals with disruptive behavior disorders diagnosed by specialist services - A nationwide cohort study - resymé

Psychiatry Res. 2017 Feb 13;251:255-260

Scott JG, Giørtz Pedersen M, Erskine HE, Bikic A, Demontis D, McGrath JJ, Dalsgaard S

Dette er en studie basert på nasjonale registre i Danmark. Utgangspunktet er 1,92 millioner danske født i perioden 1981-2011 og fulgt opp via registerdata til og med juni 2013. Den viste at barn og ungdom med adferdsvansker (Disruptive Behavior Disorder – DBD) har en betydelig økt risiko for unaturlig død – større jo senere i barne- og ungdomsårene problemene oppstår.

Dette er den hittil største undersøkelsen av sitt slag. Den gir et klart signal om å satse på tiltak for å forebygge adferdsvansker.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?