Next-generation sequencing of the monogenic obesity genes LEP, LEPR, MC4R, PCSK1 and POMC in a Norwegian cohort of patients with morbid obesity and normal weight controls - resymé

Mol Genet Metab. 2017 Mar 29

Nordang GB, Busk ØL, Tveten K, Hanevik HI, Fell AK, Hjelmesæth J, Holla ØL, Hertel JK

I denne studien har vi undersøkt forekomsten av, og karakterisert, sjeldne sekvensvarianter i kodende områder av genene LEP, LEPR, MC4R, PCSK1 og POMC, hos pasienter med sykelig overvekt og normalvektige kontroller ved hjelp av dypsekvensering. Disse genene inneholder varianter som forårsaker monogen fedme.

Analysen avdekket 28 sjeldne kodende varianter i vårt materiale og viste at det var signifikant flere pasienter enn normalvektige kontroller som var bærere av disse variantene. Blant de 28 sjeldne variantene, var det fem som sannsynligvis er årsak til fedme, men ikke beskrevet tidligere. Fire av pasientene var også bærere av patogene MC4R varianter som er kjent å føre til utvikling av monogen fedme.

Våre funn indikerer at det er en assosiasjon mellom heterozygote sjeldne kodende varianter i LEP, LEPR, MC4R, PCSK1 og POMC, og sykelig overvekt. Videre fant vi at det er en liten andel av pasientene med sykelig overvekt som er bærere av sekvensvarianter kjent for å medføre utvikling av monogen fedme. Det vil videre være viktig med studier i større materialer samt funksjonell testing av varianter i kandidatgener for å bekrefte våre funn.

 

Gry B. Nordang

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?