Pain assessment practices in Swedish and Norwegian neonatal care units

Andersen RD. Munsters JMA. Vederhus BJ. Gradin M

Scandinavian Journal of Caring Sciences

Denne spørreskjemaundersøkelsen sendt til avdelingssykepleier ved alle nyfødtavdelingene i Norge og Sverige kartla og sammenlignet smertevurderingspraksis og bruk av strukturerte smertevurderingsskalaer mellom avdelingene i de to landene.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Bruken av strukturerte smertevurderingsskalaer har økt i begge landene, men betydelig flere svenske enn norske avdelinger oppgav at de vurderte smerter (97% vs. 68%) og benyttet strukturerte smertevurderingsskalaer (88% vs. 53%). De norske avdelingssykepleierne stolte mer på sin avdelings metode for smertevurdering og mente bruk av strukturerte skalaer var viktigere enn sine svenske kolleger.

Konsekvenser og overføringsverdi: Studien viser forskjell i klinisk praksis mellom de to landene som det er vanskelig å forklare. Det behøves ytterligere forskning for å undersøke om det er noen sammenheng mellom kliniske erfaring med bruk av strukturerte smertevurderingsskalaer og tiltroen til dem. Overføringsverdi til klinisk arbeid.

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?