Patient-reported adverse events after colonoscopy in Norway - resymé

Endoscopy. 2017 Apr 26. doi: 10.1055/s-0043-105265

Hoff G, de Lange T, Bretthauer M, Buset M, Dahler S, Halvorsen FA, Halwe JM, Heibert M, Høie O, Kjellevold Ø, Moritz V, Sandvei P, Seip B, Aabakken L, Holme Ø

Rapporter fra koloskopiscreening i Tyskland har vist at svært mange alvorlige, uønskede hendelser (alvorlige komplikasjoner) etter koloskopi «går under radaren», dvs. at de blir ikke fanget opp i rutinemessig registrering av komplikasjoner. I det norske kvalitetsregisteret Gastronet gjennomgikk vi fritekstkommentarer i pasienttilbakemeldinger for å se om det kunne ligge informasjon om komplikasjoner der som ikke ble fanget opp i tilslutning til koloskopiundersøkelsen før pasienten forlot sykehuset. Av 11.248 koloskopier hvor det forelå rapport både fra selve koloskopien og pasienttilbakemeldinger ble det registrert komplikasjoner som førte til innleggelse eller legevaktbesøk i 3 (0,03 %) av koloskopirapportene og 18 (0,16 %) bare i pasienttilbakemeldingene. I tillegg ble det registrert 14 alvorlige komplikasjoner i pasienttilbakemeldingene uten opplysninger om innleggelse eller legevaktkontakt, dvs. til sammen 29 alvorlige komplikasjoner som bare framkom i pasienttilbakemeldingene.

Dette viser et stort behov for bedre rapportering av uønskede hendelser etter koloskopi, bl.a. med mer fokus på dette i pasienttilbakemeldingsskjemaer.  

 

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?