PEARL-Pain in Early Life: A New Network for Research and Education - resymé

J Perinat Neonatal Nurs. 2017 Apr/Jun;31(2):91-95

Andersen RD, Axelin A, Kristjánsdóttir G, Eriksson M

Artikkelen beskriver bakgrunnen og målsetningen for opprettelsen av Pain in EARly Life (PEARL). PEARL er et nordisk nettverk for forskning og opplæring relatert til smerter tidlig i livet. Nettverket skal i tillegg til samarbeid om forskning på tvers av de nordiske landene, jobbe med å formidle evidensbasert kunnskap om smerter og smertereduserende strategier til foreldre samt gjøre evidensbaserte verktøy for vurdering av smerte tilgjengelige for helsepersonell.

Arbeidets bidrag til kunnskapsøkning: Beskriver opprettelse av et nordisk forskningsnettverk

Konsekvenser og overføringsverdi: Nordisk forskningssamarbeid vil bidra til større og mer robuste studier. Samarbeidet som beskrives i artikkelen vil gjøre evidensbasert kunnskap og verktøy mer tilgjengelig for foreldre og klinikere i de nordiske landene

 

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?