Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)Quality Improvement Initiative - resymé

Endoscopy. 2017 Mar 7

Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M, Bretthauer M, Rees CJ, Dekker E, Hoff G, Jover R, Suchanek S, Ferlitsch M, Anderson J, Roesch T, Hultcranz R, Racz I, Kuipers EJ, Garborg K

I dette arbeidet har en stor gruppe fagpersoner, oppnevnt av European Socielty of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), utarbeidet et utvalg av kvalitetsindikatorer som mål på kvaliteten av utførte «kikkertundersøkelser» (koloskopi og sigmoidoskopi) av tykktarm og endetarm. Dette omfatter 7 hovedtema: 1. Før skopien (rengjøring av tarmen, indikasjonsstilling, avsatt tid), 2. Om undersøkelsen ble fullstendig gjennomført, 3. Påvisning av funn, 4. Håndtering av patologiske funn (fullstendig fjerning av polypper, merking av funnsted, beskrivelse av patologifunn), 5. Komplikasjoner, 6. Pasientenes erfaringer, 7. Etterundersøkelser (kontroll-koloskopi). 

Denne artikkelen angir standarder som bør tilstrebes, kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene og graden av enighet i arbeidsgruppen.

 

Geir Hoff

Link fulltekst

Fant du det du lette etter?