Perioperative hemodynamics and risk for delirium and new onset dementia in hip fracture patients: A prospective follow-up study

Neerland BE, Krogseth M,  Juliebø V, Ranhoff AH, Engedal K, Frihagen F, Ræder J, Bruun Wyller T, Watne LO
PLoS One. 2017 Jul 10;12(7):e0180641

Delirium (forvirringstilstand) og demens er vanlig i forbindelse med hoftebrudd. Disse kombinasjonene rammer mest eldre mennesker. I denne undersøkelsen ble 696 pasienter med gjennomsnittsalder 84 år og innlagt med hoftebrudd undersøkt for delirium og demens før og etter operasjon for hoftebrudd. 28 % hadde forvirringstilstand før operasjon. Blant de øvrige oppsto forvirring for første gang hos 32 %. 273 hadde ingen tegn til demens før operasjon, men 12 % av disse utviklet demens i løpet av et år etter operasjonen. 

Demensutvikling hadde sammenheng med alder over 82 år, delirium i løpet av sykehusoppholdet og høyt blodtrykk under og etter operasjonen med behov for blodtrykkssenkende medisin. Benzodiazepiner (for eksempel Valium) økte risikoen for delirium. Dette er først og fremst en viktig kartleggingsstudie som avdekker et stort behov for videre forskning på en stadig eldre befolkning.

Geir Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?