HELSENORGE

2018 Progression of Alzheimer’s Disease: A Longitudinal Study in Norwegian Memory Clinics

Eldholm R S, Barca  M L, Persson K, Knapskog A-B, Kersten H, Engedal K, Selbæk G, Brækhus A,  Skovlund E,  Saltvedt I
J Alzheimers Dis. 2018;61(3):1221-1232

Sykdomsutviklingen i Alzheimer’s sykdom er svært ulik fra person til person og vi vet lite om hvilke faktorer som påvirker sykdomsutviklingen.  Denne studien undersøkte sykdomsutviklingen over to år blant 282 pasienter som var pasienter ved tre norske hukommelsesklinikker. Vi så på sammenhenger mellom karakteristika som alder, kjønn, utdanningsnivå, boforhold, legemiddelbruk, andre sykdommer, biomarkører, kognitive tester, aktivitetsnivå og sykdomsvarighet ved inklusjon og to-års sykdomsutvikling målt med klinisk demens skala.

Resultatene viste at sykdommen utviklet seg sakte hos ca halvparten av pasientene; klinisk demens skala målingene var relativt stabile i to år for personer med gjennomsnittlig lavere alder, høyere utdanningsnivå, mindre legemiddelbruk og høyere aktivitetsnivå, men ingen av disse faktorene påvirket sykdomsutviklingen i videre analyser. Noen få pasienter ble bedre, trolig grunnet anti-demens legemidler og antidepressiv behandling.  Det var en sammenheng mellom hvor godt pasientene skåret på de kognitive testene ved studiestart og hvordan sykdommen utviklet seg; jo bedre utgangspunkt, jo mindre progresjon av Alzheimer’s sykdom.

Hege kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?