Psychometric properties of the expanded prostate cancer index composite 26 instrument in a cohort of radical prostatectomy patients: theoretical and practical examinations

Axcrona K, Nilsson R, Brennhovd B, Sørebø Ø, Fosså SD, Dahl AA
BMC Urol. 2017 Dec 2;17(1):111

Typiske bivirkninger etter radikal behandling for prostatakreft er urinlekkasje, ereksjonssvikt, plager fra tarmen og fatigue. Nylig anbefalte en ekspertpanel spørreskjemaet Expanded Prostate Cancer Index Composite 26-item version (EPIC-26) for å måle slike bivirkninger, uten at det ble gitt en god forklaring. Vi ønsket derfor å gjennomgå utviklingen av nevnte skjema med fokus på psykometriske egenskaper som for eksempel validitet og reliabilitet. Vi gjennomgikk også publikasjoner som omhandlet slike egenskaper hos EPIC-26 siden 2012. Dessuten undersøkte vi psykometriske egenskaper hos EPIC-26 i en gruppe norske menn som hadde gjennomgått robotassistert radikal prostatektomi.

Resultatet viste at spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer siden lansering av første versjon for flere år siden, og det har vært et økende fokus hvor plagsomt pasienten opplever bivirkningene i motsats til ren funksjonell beskrivelse av dem. Tolv publikasjoner om EPIC-26 på PubMed støttet de psykometriske egenskapene til EPIC-26. Undersøkelsene våre støttet også de psykometriske egenskapene, men nærmere analyse viste at det muligens kunne vært seks undergrupper i skjemaet istedenfor fire. Vi etterlyste flere psykometriske undersøkelser av EPIC-26, som nå også brukes i Kreftregisterets etterundersøkelser av menn behandlet for prostatakreft.

Rasmus Nilsson

Link PubMed

Fant du det du lette etter?