Renal involvement in paediatric systemic vasculitis

Augestad L, Hammarström C, Flatø B, Bjerre A; Nyreaffeksjon ved systemisk vaskulitt hos barn

Den Nor Leg forening 137:19

​Primær systemisk vaskulitt hos barn er en sjelden tilstand der inflammasjon i karveggen rammer flere organsystemer. Tilstanden kan deles inn i undergrupper avhengig av det kliniske bildet og hvilke kar som er rammet. IgA-vaskulitt og ANCA-assosiert vaskulitt gir småkarsykdom med nefritt og hurtig progredierende nyresvikt, mens Takayasus arteritt gir mellom- og storkarsykdom med renal iskemi og hypertensjon. Grunnet et gradvis progredierende forløp med diffust symptombilde, er tilstanden ofte lett å overse. Tidlig igangsatt behandling kan forhindre alvorlig nyreskade. Det finnes ingen oversikt over norske barn med primær systemisk vaskulitt. Målet med denne retrospektive observasjonelle studien var å kartlegge antallet barn med primær systemisk vaskulitt, graden av nyreaffeksjon samt utfall hos barn innlagt ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i perioden 2000-2014.
 
66 barn ble behandlet for primær systemisk vaskulitt ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i denne perioden. Nyreaffeksjon var vanlig ved alle typer vaskulitt som ble undersøkt i vår studie. To tredjedeler fikk påvist nyreaffeksjon i sykdomsforløpet og majoriteten hadde nyreaffeksjon allerede ved første kontakt med sykehuset. De vanligste symptomer og funn ved innkomst var hudaffeksjon med purpura, muskel- og leddsmerter, ødemer og gastrointestinal affeksjon. Omtrent halvparten av pasientene ble nyrebiopsert og dermed ble det sikret diagnostikk av nyreforandringer selv ved sparsomme laboratoriefunn. En tredjedel av pasientene med påvist nyreaffeksjon var fortsatt behandlingstrengende med immunsuppressiver og antihypertensiva ved siste kontroll ved sykehuset. Fire pasienter utviklet kronisk nyresvikt, hvorav tre ble nyretransplantert.

Linnea B. Augestad

Link PubMed

Fant du det du lette etter?