Should patients older than 65 years be offered a second kidney transplant? - resymé

BMC Nephrol.- 2017 Jan 11;18(1):13

Heldal K, Hartmann A, Lønning K, Leivestad T, Reisæter A V, Line P-D, Holdaas H, Midtvedt K
 

​Nyretransplantasjon er etablert som den beste behandling av pasienter med alvorlig nyresvikt, både unge og eldre. Et nyretransplantat varer imidlertid vanligvis ikke mer enn 15 år, og mange av pasientene vil derfor få behov for flere transplantasjoner. Resultatene etter annen gangs transplantasjon er omtrent like gode som for første gangs transplantasjon, men dette er ikke undersøkt hos eldre pasienter.

Studien beskriver resultatene etter annen gangs nyretransplantasjon for 46 pasienter > 65 år transplantert ved Rikshospitalet mellom 2000 og 2014. Resultatene blir sammenlignet med 687 pasienter i samme alder som ble transplantert for første gang i samme tidsperiode. Studien konkluderer med at resultatene ved første og annen gangs transplantasjon er sammenlignbare også for eldre pasienter. Det anbefales derfor at også pasienter som er eldre enn 65 år utredes for annen gangs nyretransplantasjon når deres første transplantat svikter.

                                                K. Heldal 

                                             Link fulltekst

Fant du det du lette etter?