Sigmoidokopi og testing for blod i avføringen – en sammenlignende screeningstudie

Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 May 23;137(10):727-730

Lange T, Randel KR, Schult AL, Knudsen MD, Kirkøen B, Botteri E, Berstad P, Jørgensen A, Ursin G, Bretthauer M, Hoff G

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av kreft i tykk- og endetarm (tarmkreft). Det har vært en tredobling siden 1950-tallet. Ca. 6 % av kvinner og 8 % av menn får nå denne kreftformen. 5-års overlevelse er ca. 65 %. I forhold med mange europeiske land med langt lavere forekomst av tarmkreft har Norge vært en sinke med å innføre screening for tarmkreft, men vi har vært ledende i forskning på screening mot tarmkreft.

I denne artikkelen beskrives en pilotering av et nasjonalt screeningprogram. Piloten er rigget som en randomisert sammenligning av screening for usynlig blod i avføringen og sigmoidoskopi (undersøkelse av nederste ca. 50 cm av tarmen med en bøyelig «tarmkikkert»). Første screeningrunde startet i 2012 og forventes gjennomført i løpet av 2018. Da skal 140.000 personer i alder 50-74 år ha blitt tilbudt enten sigmoidoskopi én gang eller minst én runde av i alt 5 runder med screening for blod i avføringen hvert annet år.

Artikkelen legger ikke fram noen resultater, men viser til nyttige erfaringer, behovet for kvalitetssikring og at det er opprettet en skole for leger og sykepleiere for å bedre kvaliteten på endoskopitilbudet i Norge – ikke bare den delen av tilbudet som har med screening å gjøre.

                                                                   Geir Hoff

                                                                 Link PubMed

Fant du det du lette etter?