Survival and Inflammatory Response in Adipose-derived Mesenchymal Stem Cell-enriched Mouse Fat Grafts

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Dec 22;4(12):e1110

Begic A, Isfoss BL, Lønnerød LK, Vigen A, Moskaug JØ

Overlevelse og inflammatorisk respons i fettransplantater i mus beriket med mesenkymale stamceller fra fettvevet

Fettvevet har takket være sin mykhet og tilgjengelighet blitt meget anvendelig i forbindelse med gjenoppbyggingen av deformiteter i bryst og ansikt, reparasjon av arr, samt som et fillermateriale i estetisk kirurgi. Fettransplantasjon har samtidig begrensninger på grunn av uforutsigbare resultater med dannelse av oljecyster, fettvevsnekrose og resorpsjon i etterkant av overføring. Berikelse av fettransplantater med mesenkymale stamceller(MSCs), med eller uten stamcelleekspansjon, har med ny teknologisk utvikling av automatisert isolering av stamceller fra fettvev, blitt en realitet. Mesenkymale stamceller som finnes i fettvevet, har inflamasjons-modulerende egenskaper og produserer cytokiner, som kan påvirke mottakerstedets respons i forbindelse med transplantasjon av fettvev. De har videre vist forbedring av vaskularisering ved å legge til rette for angiogenese. Klinisk bruk av stamceller krever imidlertid konsistente og forutsigbare resultater når det gjelder overlevelse av både fettransplantater og stamceller på langt sikt. Disse dataene mangler for tiden, selv om det er gjort histologisk evaluering av fettransplantater. 

En forskergruppe fra Sykehuset Telemark (A. Begic, B. L. Isfoss, A. Vigen og  L. K. Lønnerød) har under veiledning av Prof. J. Ø. Moskaug, fra nasjonalsenteret for stamcelleforskning i perioden vinteren 2014 til sommeren 2015, gjennomført en eksperimentell studie og har nylig publisert resultatet i tidsskriftet Plastic and Reconstructive Journal Global Open .

Vi har brukt en transgenetisk rapporter-musmodell som utrykker luciferase for å vurdere overlevelse av transplanterte stamceller og inflamasjons-modulerende effekt av mesenkymale fettstamceller (ATMSCs). Det ble brukt fettvev fra to transgenetiske rapporter-musmodeller, en med alle celler med genomisk sekvens, kodet for lusiferase gjennom 7 DNA bindingsplasser for inflammatorisk regulerende transkripsjonsfaktor NF-κB, og annen hvor luciferase-utrykket er drevet av en konstitutivt aktiv promoter. Den førstnevnte musemodellen har vist seg å trofast rapportere NF-kB transkripsjonsaktivitet i en rekke vev, inkludert fettvevet.

Resultater viser at kun en mindre fraksjon av subkutant transplanterte mesenkymale fettstamceller (ATMSC) overlever på langt sikt, selv om fettvevet beriket med stamceller overlever på kort sikt bedre sammenlignet med fettvev uten tillagte stamceller. NF-κB aktivitet var forbigående høyere i stamcelleberikete transplantater, og transplantatene responderte adekvat på inflammatoriske stimuli. Hos det ene dyret har man lagt merke til migrasjon av celler fra transplantatet til et fjernet inflammasjonsfokus.

Vi kunne dermed konkludere at ATMSC overlever i en begrenset tid etter transplantasjon, men samtidig at berikelse av fettransplantater med stamceller kan forbedre resultatet av fettransplantasjonen ved å legge til rette for kortvarig overvelse og adekvat inflammatorisk respons.

                                                 Anadi Begic 

                                               Link PubMed

Fant du det du lette etter?