Teenage Parenthood and Birth Rates for Individuals With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Cohort Study

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017 Jul;56(7):578-584.e3
Østergaard SD, Dalsgaard S, Faraone SV, Munk-Olsen T, Laursen TM

Denne studien av pasienter med ADHD er basert på 2,9 mill personer født 1960-2001 og registret i det danske befolknings- og pasientregisteret. Det omfatter over 27.000 personer med diagnosen ADHD. Dette er den første studien som viser at personer med ADHD har 2-3 ganger større sannsynlighet for å bli foreldre som tenåringer enn personer uten ADHD, men etter tenårene har ADHD-pasienter mindre sannsynlighet for å bli foreldre enn andre.

 

De personene med ADHD som blir foreldre, får flere barn enn personer uten ADHD. Generelt i befolkningen er det større risiko for uønskede hendelser ved tenåringssvangerskap. Rollen som forelder i tenårene går også ut over skole og videre utdannelse og det trengs oftere trygdeytelser. Diagnosen ADHD gir ekstra utfordringer i rollen som forelder. Denne studien er viktig ved at den påpeker at seksualundervisning og prevensjonsveiledning kan være spesielt viktig for ungdom med ADHD.    

 

G. Hoff

Link PubMed

Fant du det du lette etter?