The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015

Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slørdal

Eur J Clin Pharmacol. 2017 Sep;73(9):1173-1179

​Forbruket av antipsykotiske medikamenter i Norge har vært stabilt siste 10 år med unntak av kvetiapin (Seroquel) som har vist en større økning i salg enn noe annet antipsykotikum og som nå er det nest mest solgte medikamentet for behandling av psykoser i Norge. Kvetiapin har godkjent forhåndsrefusjon for schizofreni og mani. Bipolar depresjon er godkjent indikasjon, men uten forhåndsgodkjenning. Vi brukte data fra Reseptregisteret for å se om flere psykotiske pasienter ble poliklinisk behandlet med kvetiapin eller om det er andre typer pasienter som nå blir behandlet med kvetiapin.

Som erstatning for diagnoser brukte vi bruk av antipsykotika siste 12 mndr før første kvetiapinresept, bruk av antidepressiver siste 12 mndr før første kvetiapinresept, dose (lave doser har ingen antipsykotisk effekt) og refusjonskode (F2, F3 eller hvit resept). Vi gjorde også en regresjonsanalyse av dose mot kjønn, alder, refusjonskode og tidligere medikamentbruk. Døgndose ble kalkulert som utlevert mengde delt på antall dager til neste utlevering. Totalt 47 474 pasienter løste ut 195 622 resepter på kvetiapin. DDD for kvetiapin er 400 mg.
Fra 2004 til 2015 gikk gjennomsnittlig døgndose ned fra 1,58 (SD 8,00) DDD/døgn til 0,48 (SD 2,27) DDD/døgn. I 2015 fikk over 60% av pasientene forskrevet kvetiapin på hvit resept. Dette året fikk 9,5 % av pasientene forskrevet 400 mg eller mer. Av disse fikk 2,6 % forskrevet kvetiapin på refusjonspunkt F2 (psykose), 1,5 % fikk det forskrevet på punkt F3 (affektiv lidelse) mens 5,4 % betalte for medikamentet selv.

Stadig flere pasienter har altså fått forskrevet stadig lavere doser kvetiapin fra 2004 til 2015. Stadig færre pasienter får forskrevet kvetiapin som sannsynlig psykosebehandling (2,6 % i 2015). Flertallet betaler selv (over 60 % i 2015). Dobbelt så mange pasienter betaler selv for doser over 400 mg/døgn, sammenlignet med psykosepasienter.
Bruk uten godkjent indikasjon dominerer helt. Kvetiapin har potensiale for alvorlige bivirkninger. I tillegg til kjente bivirkninger felles med andre antipsykotika er det mer toksisk enn andre antipsykotika ved overdose og det eneste anyipsykotikum med misbrukspotensiale (har en gatepris).

Pål Nomeland Gjerden

Link PubMed

Fant du det du lette etter?