The measurement properties of pediatric observational pain scales: A systematic review of reviews - resyme

International Journal of Nursing Studies

Andersen R D, Langius-Eklöf A, Nakstad B, Bernklev T, Leena Jylli

Observasjonsskalaer for smerter er nødvendige for god vurdering og behandling av smerter hos barn som ikke kan fortelle om sin smerte med ord. Flere systematiske oversiktsartikler som omhandler en eller flere av disse skalaene har blitt publisert og flesteparten gir anbefalinger for hvilke smertevurderingsskalaer forfatterne mener er best egnet for ulike pasientgrupper.

Denne studien beskriver kvaliteten på disse systematiske oversiktsartiklene. 12 oversiktsartikler ble inkludert. Det fantes svært mange ulike smertevurderingsskalaer for de aktuelle pasientgruppene og hvilke skalaer som ble anbefalt varierte mye mellom de ulike oversiktsartiklene. Kvaliteten på artiklene var gjennomgående lav og anbefalingene de gir bør tolkes med forsiktighet. Artikkelen gir viktig og ny kunnskap om de spesifikke begrensningene ved denne typen oversiktsartikler og kan med det bidra til å forhindre at smertevurderingsskalaer med dårlig kvalitet tas i bruk basert på anbefalingene i disse artiklene. Artikkelen synliggjør også behov for nye oversiktsartikler basert på bedre metoder og med bedre kvalitet som kan gi anbefalinger basert på sikker kunnskap.

 

Randi Dovland Andersen

Link PubMed

Fant du det du lette etter?