The Telemark Breast Score: a Valid Method for Evaluation of Outcome after Breast Surgery

Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Feb 22;5(2):e1240

Begic A, Stark B

Det perfekte brystet - Telemark-metoden i evalueringen av resultater etter brystkirurgi

En ny metode utviklet ved Sykehuset Telemark i Norge, gjør evalueringen av resultater etter brystkirurgi enklere

Bevare, forbedre, eller gjenskape formen på bryster er viktige mål i både estetisk og rekonstruktiv brystkirurgi. Definisjonen av et vakkert bryst er subjektiv og vurderingen av estetiske resultater etter brystoperasjoner har vist seg å være vanskelig. Mange forsøk har vært gjort for å etablere objektive kriterier for evalueringen av utfallet etter brystkirurgi, men ingen har fått bred aksept. Selv om pasientens tilfredshet i stor grad bestemmer suksessen til fremgangsmåten, er vurderingen av det kirurgiske resultatet for kritisk analyse en viktig del av det daglige arbeidet i plastisk kirurgi.

I løpet av de ti siste årene har "Telemark Breast Score", utviklet ved Sykehuset Telemark i Norge, vært brukt for evaluering av resultater etter brystoperasjoner, ved hjelp av standardiserte pasientfotografier tatt som en del av den daglige rutinen. Påliteligheten av metoden har nylig blitt testet og godkjent. Et ytterligere trinn har blitt gjort ved å sammenligne resultatene i Telemark Breast-poengene med det internasjonalt anerkjent Breast-Q spørreskjemaet.

Den ideelle fordelingen av brystvolumet er, i henhold til den nyeste litteraturen, slik at 45 % av det totale volumet ligger ovenfor og 55% nedenfor brystvorten.  Brystets øverste del skal ligge i 40° helningslinje i forhold til brystkassa. Telemark Breast Score gjør vurderingen av disse parametrene mer eksplisitte og grundige. Metoden har vært anvendt på pasienter operert med brystbevarende kirurgi og mikrokirurgisk rekonstruksjon, men kan også brukes etter alle typer brystoperasjoner.

Resultatene er svært lovende, og ser ut til å gi et nytt verdifullt verktøy i jakten på den perfekte brystformen. De har blitt publisert som to artikler i verdens mest prestisjefylte tidsskrifter for plastisk kirurgi. Den første, "The Telemark Breast Score: a Reliable Method for the Evaluation of Results after Breast Surgery", skrevet av Anadi Begic og Birgit Stark, ble publisert i september 2016-utgaven av Plastic and Reconstructive Surgery Journal. Den andre, "The Telemark Breast Score: a Valid Method for Evaluation of Outcome after Breast Surgery", skrevet av de samme forfatterne, var på trykk i februar 2017-utgaven av Plastic and Reconstructive Surgery Global Open Journal.

                                                        Anadi Begic

                                                        Link PubMed

Fant du det du lette etter?