The use of complementary and alternative medicine(CAM) among patients With inflammatory bowel disease(IBD) is Associated With reduced health-related quality of life(HRQoL) - resyme

Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:6453657
Opheim R, Høivik M, Bernklev T, Jelsness-Jørgensen LP, Moum B

Alternativ behandling kan omfatte akupunktur, homeopati, urtemedikasjon, avslapningsteknikker og meditasjon. 31-74 % av pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom (inflammatory bowel disease – IBD, dvs. ulcerøs kolitt og Crohn’s sykdom) er rapportert å bruke alternativ medisin i Europa, USA og Australia.

I denne studien fra 14 norske sykehus har 235 pasienter med IBD gitt opplysninger om bruk av alternativ medisin og de har fylt ut skjema om bl.a. livskvalitet. Resultatene er sammenlignet med resultater fra norsk normalbefolkning. 104 (44 %) brukte alternativ medisin. De som brukte alternativ medisin skåret vesentlig dårligere på livskvalitet enn IBD-pasienter som ikke brukte alternativ medisin og dårligere enn normalbefolkningen.

I denne og i andre studier er dette tatt som uttrykk for et sterkere behov for å spille en aktiv rolle i kontroll av egen sykdom. Dette understreker et sterkt behov for «shared decision-making» blant IBD-pasienter – dvs. et reelt samarbeid mellom lege og pasient i beslutninger om behandlingsvalg.

                                                     Geir Hoff

                                                  Link PubMed

Fant du det du lette etter?