Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia

Barca ML, Persson K, Eldholm R, Benth JŠ, Kersten H, Knapskog AB, Saltvedt I, Selbaek G, Engedal K J

Affect Disord. 2017 Nov;222:146-152

I denne studien har vi undersøkt utviklingen av depressive symptomer hos personer med Alzheimer’s sykdom og forklart forholdet mellom tre ulike forløp av depressive symptomer og progresjonen av demens.  Det deltok 282 pasienter med Alzheimer’s sykdom som ble rekruttert fra tre hukommelsesklinikker i Norge. Pasientene ble undersøkt ved diagnosetidspunktet og fulgt opp etter to år. Ca. 15 % av pasientene hadde betydelige depressive symptomer på diagnosetidspunktet og blant disse var det mange flere som brukte antidepressiva enn i gruppen som hadde få depressive symptomer på diagnosetidspunktet.

Vi fant betydelig raskere progresjon av demenssykdommen i gruppen som hadde depressive symptomer på diagnosetidspunktet og som utviklet flere depressive symptomer i løpet av toårsperioden sammenliknet med gruppen som holdt seg på et stabilt lavt nivå på depresjonsskalaen.

Hege Kersten

Link PubMed

Fant du det du lette etter?