Forskningsprosjekter

Pågående

Telemarkstudienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/telemarkstudienTelemarkstudien
BRAVA-studienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/brava-studienBRAVA-studienBRAVA-metoden: rekonstruksjon av bryst ved bruk av "sugekopp" og fettvev fra egen kropp. 01.09.2014 22:00:00
Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/delirium-blant-hjemmeboende-eldre-med-hjemmesykepleieDelirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleieStudien tar for seg delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.01.06.2015 22:00:00
Hvordan hjelpe hjemmeboende personer med nydiagnostisert demens til å mestre sykdommen?https://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/hvordan-hjelpe-hjemmeboende-personer-med-nydiagnostisert-demens-til-a-mestre-sykdommenHvordan hjelpe hjemmeboende personer med nydiagnostisert demens til å mestre sykdommen?Prosjektet ser på hvordan kognitiv adferdsterapi og strukturerte mestringsstrategier kan bidra til økt mestringsfølelse og redusert depresjon. 14.01.2016 23:00:00
Inngrep mot lymfødemhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/inngrep-mot-lymfodemInngrep mot lymfødemStudien skal beskrive resultater av lymfovenøs bypass, i form av redusert volum og forbedret livskvalitet for pasienten.06.04.2016 22:00:00
Medisinbruk relatert til demensutviklinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/medisinbruk-relatert-til-demensutviklingMedisinbruk relatert til demensutviklingLangvarig bruk av medisiner som demper sentralnervesystemet kan øke risikoen for utvikling av demens. Undersøker hvor mange som bruker slike legemidler blant personer som utredes for demens, og hvordan legemiddelbruk kan påvirke sykdomsutviklingen. 01.08.2014 22:00:00
Miljøbehandling ved depresjon og angsthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/miljobehandling-ved-depresjon-og-angstMiljøbehandling ved depresjon og angstHva opplever personalet som sentrale prinsipper i samhandling og kommunikasjon med pasientene? 14.01.2015 23:00:00
Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/sammenhengen-mellom-bruken-av-psykotrope-legemidler-og-skropelighet-hos-eldreSammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldreI denne studien undersøker vi om uheldig legemiddelbruk fører til økt skrøpelighet hos eldre. 01.02.2015 23:00:00
Ungdomstid i skyggen av en forelders demenssykdomhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/ungdomstid-i-skyggen-av-en-forelders-demenssykdomaspxUngdomstid i skyggen av en forelders demenssykdomBarn og ungdom som vokser opp i hjem med demenssykdom har i mange år vært en «glemt» gruppe. De senere årene har det vært et økende fokus rettet mot denne gruppen. Det er likevel fortsatt lite kunnskap om hvordan barn og unge opplever å vok...02.12.2016 13:13:00
Young onset Dementia - YOD- studienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/young-onset-dementia-yod-studienYoung onset Dementia - YOD- studienOver en toårsperiode følges sykdomsutvikling, forhold som innvirker på livskvaliteten og behov for helsetjenester for personer med frontallappsdemens og Alzheimer.01.02.2015 23:00:00
Kognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/kognitiv-funksjon-og-sviktutvikling-ved-tidleg-demens-av-alzheimertype-og-frontotemporal-typeKognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typeMålet med studien er å samanlikne kognitiv funksjon hos personar med tidleg Alzheimer demens og frontotempoal demens, og undersøke forløpet med sviktutvikling hos dei to diagnosegruppene. 01.12.2015 23:00:00

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.