Forskningsprosjekter

Pågående

BRAVA-studienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/brava-studienBRAVA-studienBRAVA-metoden: rekonstruksjon av bryst ved bruk av "sugekopp" og fettvev fra egen kropp. 01.09.2014 22:00:00
CPPain-programmethttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/cppain-programmetCPPain-programmetEt forskningsprogram om smerter hos barn og ungdom med cerebral parese (CP).09.10.2019 22:00:00
Covitahttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/covitaCovita
Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleiehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/delirium-blant-hjemmeboende-eldre-med-hjemmesykepleieDelirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleieStudien tar for seg delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.01.06.2015 22:00:00
GAIN-studienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/gain-studienGAIN-studien
Kognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/kognitiv-funksjon-og-sviktutvikling-ved-tidleg-demens-av-alzheimertype-og-frontotemporal-typeKognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal typeMålet med studien er å samanlikne kognitiv funksjon hos personar med tidleg Alzheimer demens og frontotempoal demens, og undersøke forløpet med sviktutvikling hos dei to diagnosegruppene. 01.12.2015 23:00:00
Medisinbruk relatert til demensutviklinghttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/medisinbruk-relatert-til-demensutviklingMedisinbruk relatert til demensutviklingLangvarig bruk av medisiner som demper sentralnervesystemet kan øke risikoen for utvikling av demens. Undersøker hvor mange som bruker slike legemidler blant personer som utredes for demens, og hvordan legemiddelbruk kan påvirke sykdomsutviklingen. 01.08.2014 22:00:00
Miljøbehandling ved depresjon og angsthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/miljobehandling-ved-depresjon-og-angstMiljøbehandling ved depresjon og angstHva opplever personalet som sentrale prinsipper i samhandling og kommunikasjon med pasientene? 14.01.2015 23:00:00
NORCCAP-studien i Oslo og Telemark. Screening mot tarmkrefthttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/norccap-studien-i-oslo-og-telemark-screening-mot-tarmkreftNORCCAP-studien i Oslo og Telemark. Screening mot tarmkreftProsjektet Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) er en randomisert studie hvor ca. 20.000 personer, tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret i Oslo og Telemark i alder 50-64 år, ble tilbudt screening med sigmoidoskopi og ca. 80.0...17.01.2020 08:36:09
Nevrogenetikk - forskningsgruppehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/nevrogenetikk-forskningsgruppeNevrogenetikk - forskningsgruppe
Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldrehttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/sammenhengen-mellom-bruken-av-psykotrope-legemidler-og-skropelighet-hos-eldreSammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldreI denne studien undersøker vi om uheldig legemiddelbruk fører til økt skrøpelighet hos eldre. 01.02.2015 23:00:00
Telemarkstudienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/telemarkstudienTelemarkstudien
Young onset Dementia - YOD- studienhttps://www.sthf.no/helsefaglig/forskning-og-innovasjon/forskningsprosjekter/young-onset-dementia-yod-studienYoung onset Dementia - YOD- studienOver en toårsperiode følges sykdomsutvikling, forhold som innvirker på livskvaliteten og behov for helsetjenester for personer med frontallappsdemens og Alzheimer.01.02.2015 23:00:00

Fant du det du lette etter?