HELSENORGE

BRAVA-studien

BRAVA-studien: et alternativ for deg som skal rekonstruere bryst.

DENNE STUDIEN ER AVSLUTTET FOR INKLUSJON

 

Illustrasjon av BRAVA-metoden

Som første sykehus i Norge, tilbyr Sykehuset Telemark rekonstruksjon av bryst ved hjelp av BRAVA-metoden. Dette innebærer enkelt sagt at man bruker "sugekopp" og fettvev fra egen kropp til å bygge nytt bryst. Metoden er i bruk internasjonalt, og en studie ved Sykehuset Telemark skal gi svar på om dette kan bli en av de foretrukne metodene for brystrekonstruksjon i fremtiden.

BRAVA-metoden - praktisk informasjon til deg som pasient

DENNE STUDIEN TAR IKKE LENGER INN NYE PASIENTER.

BRAVA-studien går ut på å sammenligne resultatene av de to metodene DIEP og BRAVA.
I BRAVA-metoden benytter vi en kombinasjon av vevsekspansjon og fettransplantasjon for å gjenoppbygge bryst hos brystkreftopererte kvinner.
Du skal i en periode benytte en «sugekopp» som er koblet til en vakuumpumpe (Renasys sårpumpe), over det brystet som skal gjenoppbygges.
Deretter utfører vi en fettransplantasjon ved Dagkirurgisk avdeling.
Fett hentes fra eksempelvis mage eller lår.
For å oppnå endelig resultat må prosessen gjentas flere ganger.

Før behandlingen starter

Du får utstyret demonstrert av en sykepleier ved utlevering.
Du får prøve selv å feste sugekoppen og starte pumpen under veiledning.

Dette bør du skaffe selv

 • Sports-BH til å ha utenpå.
 • Barrierefilm til huden, for eksempel Cavilon eller Secura, som du påfører huden som beskyttelse
 • Kompresjonstøy til bruk etter operasjonen

Behandlingsforløpet

Det er lagt opp til 20 dagers bruk av utstyret før du skal opereres første gang.
De første 5 dagene skal du gradvis venne deg til å ha sugekoppen på.
Du starter med 4 timer første dagen, og øker med 2 timer per dag.
De neste 13 dagene skal du ha sugekoppen på 12 timer per døgn.
De siste 48 timene skal du ha den på kontinuerlig.

Når du møter til operasjon skal du ha sugekoppen på.

Du skal også ha med deg kompresjonstøy som skal brukes etter operasjonen. Kompresjontøy får du kjøpt på apotek.

Bruk av utstyret

Sugekoppen har en silikonring som skal plasseres på brystet.
Den skal «vrenges» ut til sidene når den settes på. Da oppnår man lettere vakuum når pumpen settes i gang.
Sugekoppen skal renses etter hver bruk med mild såpevann, skylles godt med lunkent vann og lufttørkes.

Renasys sårpumpe slås på mens man holder et lett trykk mot sugekoppen.
Pumpen er innstilt på periodisk (intermitterende) funksjon, og skal kun slås av/på. De andre funksjonene er ikke aktuelle.
Pumpen skal gå på max. 40 mm Hg undertrykk (intermitterende undertrykk mellom 0 og 40 mm Hg). Dette skal den være innstilt på i utgangspunktet.
Skulle du komme borti innstillingsknappene, og er i tvil, kan du slå pumpen av og på igjen.
Pumpen har oppladbar batteri som bør lades opp når pumpen ikke er i bruk.

Etter operasjonen

Pumpen (Renasys) skal brukes i 2 uker, med oppstart 1-2 dager etter operasjon.

Først når det slutter å væske gjennom stikksårene skal du bruke pumpen. Da skal den brukes i 4-6 timer daglig, med undertrykk på 25 mm Hg
(intermitterende undertrykk mellom 0 og 25 mm Hg).

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller problemer i forbindelse med ekspansjon 
kontakt poliklinikksykepleier (din kontakt) på dagtid mandag-fredag:
tlf 3500 5638 eller 3500 4976.

Ved spørsmål i forbindelse med time for kontroll og/eller operasjon
kontakt vår koordinator på dagtid mandag-fredag:
tlf 3500 5638 eller 3500 4976.

For henvendelser utenom poliklinikkens åpningstid
kontakt vakthavende plastikkirurg via sykehusets sentralbord:
tlf. 3500 3500.

Pasienterfaringer og justeringer i behandlingsforløpet

Utfra tilbakemeldinger fra pasientene, behandlerne og personell som er i kontakt med pasienten vurderer vi jevnlig behovet for justeringer i behandlingsforløpet. Dette omfatter kontakt med og informasjon til pasienter, problemer pasienter opplever i forbindelse med ekspansjonsprosessen og bruk av Brava-sugekoppen, reisen til og fra sykehus, behov for overnatting og behov for øvrig kontakt.

Per mai 2017 er følgende status:

 • Operasjonssykepleierne melder om gode rutiner og tilfredsstillende flyt på operasjonsstuen.
 • Dagkirurgi informerer om at pasienter som blir operert i dyp sedasjon/narkose, og sover under inngrepet, har det bedre etter operasjonen.
  Vi vil derfor framover bruke denne typen anestesi på alle pasienter som skal gjennom fettransplantasjon, med mindre man selv ønsker å få dette gjort i lokalbedøvelse med lett sedasjon.
 • Inntakskontoret skal sørge for langsiktig planlegging, slik at alle pasienter skal få vite datoer for sine behandlinger i god tid i forveien.
  Dette er viktig for å unngå avlysning og sørge for tidsriktig gjennomføring (operasjon hver 2. måned med minst 8 ukers mellomrom etter seanse nr. 2).
  Målsetningen er at alle pasienter skal være ferdig operert sensommer/tidlig høst 2018.

 

Om BRAVA-studien

Studien gjøres av overlege og plastikkirurg Anadi Begic. Han har i mange år vært en del av det anerkjente plastikk- og brystkirurgiske miljøet ved Sykehuset Telemark.
Dette er en klinisk studie, der formålet først og fremst er å finne fram til de beste metoder for pasientene, dernest det som gir størst gevinst i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Studien foregår i samarbeid og med veiledning fra avdeling for plastikkirurgi, Karolinska Sykehuset I Stockholm og Instituttet for basale medisinske fag, Universitetet i Oslo.

Mindre kirurgi enn tradisjonell rekonstruksjon

De siste årene har brystrekonstruksjoner etter kreft i stor grad foregått med såkalt DIEP-lapp, der en "lapp" med kvinnens eget vev ved hjelp av mikrokirurgi flyttes fra magen og formes til nytt bryst. Les om brystrekonstruksjon på våre behandlingssider.

Operasjonen skjer enten etter at kreftbehandling er avsluttet eller i samband med selve kreftoperasjonen.

BRAVA-metoden innebærer mindre kirurgi ved at det brukes en sugekopp som ekspanderer huden på "det nye brystet". Deretter fylles brystet trinnvis opp med kvinnens eget fettvev fra andre steder på kroppen.

Det er en møysommelig og til dels langvarig prosess, men vi tror at mange vil oppleve denne metoden som mindre voldsom enn en DIEP-lapp-rekonstruksjon.

Studiens deltagere

Hvert år får rundt 3000 kvinner i Norge påvist brystkreft. Rundt 70 prosent av disse får gjennomført kirurgi der brystet blir bevart. For kun kort tid tilbake var det lange ventelister for de som ventet på brystrekonstruksjon.

Vi ønsket 30 pasienter til BRAVA-studien, og like mange med tradisjonell DIEP-lapp-operasjon. Det er derfor viktig at studien ble kjent i hele Norge. Begic mener at denne metoden i større grad kan appellere til kvinner som av ulike årsaker har valgt ikke å gjennomgå en omfattende DIEP-lapp-operasjon.

Opptaket til studien ble avsluttet i april 2017. Vi har nå 30 pasienter i Brava-gruppen.

Hvem er aktuell for studien? (inklusjonskriterier)

 • Kvinner som har gitt samtykke til å delta i studien og som har gjennomgått fjerning av bryst og strålebehandling på den ene siden.
 • Mammografi på gjenværende bryst er utført senest tre måneder før operasjon
 • Minst ett år etter avsluttet strålebehandling
 • BMI mellom 22 og 32

Hvem er ikke aktuell for studien? (eksklusjonskriterier)

 • Pasienter med kjent residiv eller metastatisk sykdom
 • Pasienter som har pacemaker eller aneurysme klips
 • Pasienter med hjerte-, nyre- eller leversvikt eller andre medisinske tilstander som alvorlig hypertensjon, KOLS, immunsvikt, SLE eller dårlig regulert diabetes
 • Pasienter med klaustrofobi
 • Pasienter med alvorlig medikamentmisbruk
 • Pasienter med silikonallergi
 • Pasienter med blødningsforstyrrelse
 • Pasienter som røyker eller har røykt i løpet av siste to måneder

Om overlege og plastikkirurg Anadi Begic

Begic har lang erfaring med DIEP-metoden.

 • har vært med i oppstart fra 2000
 • Sykehuset Telemark var først i landet til å sette i gang med DIEP som gullstandard metode
 • har brukt fettransplantasjon for partiell rekonstruksjon av bryst de siste 8-9 år
 • opplæring gjennom Fat Graft Course, ved Key Biscayne Surgery, Miami Breast Center
 • studiebesøk til Universitetssykehus I Verona

Om BRAVA-metoden

DENNE STUDIEN TAR IKKE LENGER INN NYE PASIENTER.

Ved poliklinisk konsultasjon kommer pasienten som er valgt i Brava-gruppen til å gå gjennom en 20-minutters test til å prøve Brava-kuppelen i passende størrelse. En batteridrevet pumpe, såkalt Sportsbox som er på størrelse med en fyrstikkboks, lager undertrykk og gjør Brava til en sugekopp. Denne skal brukes 8-10 timer daglig, gjerne på kvelds-/nattetid, i løpet av en uke, før man setter i gang med en manuell pumpe som lager større undertrykk i henhold til et bestemt oppblåsingsmønster. Etter tre uker med ekspansjon, er man klar for første transplantasjonsseanse.

Utstyr

Man får tildelt Brava-kit som inneholder sugekopp(er), koblingsslange med batteridrevet og manuell pumpe, lader, støtte-BH og rensematerialet på poliklinikken. To sykepleiere ved poliklinikken skal ha ansvar og være kontaktpersoner i forbindelse med utstyret.

Brava skal brukes kontinuerlig i 3-4 uker i forkant av operasjon, og 2-3 uker etter operasjon, i henhold til egen veiledning. Dette skal gjentas 2-6 ganger inntil man oppnår tilfredsstillende brystvolum.

Illustrasjon av bruk av BRAVA-kit

Illustrasjon - sugekopp Illustrasjon - ekspansjonsprosessen

Operasjon

Operasjonen foregår i dyp sedasjon /narkose. Man tar gjennom multiple 2-3 mm store stikksår, og ved hjelp av tynne stålrør med hull på og undertrykk, fettvev fra hudens underlag.
På denne måten kan man transplantere større mengde og oppnå bedre overlevelse av fettvev som danner et nytt bryst uten nevneverdige arr. Dette er en prosess som skjer gjennom 2-6 operasjonsseanser med bruk av Brava system mellom operasjonene. Antall seanser er avhengig av lokale forhold etter brystfjerning, strålebehandling, ønsket volum og overlevelsesrate i det transplanterte fettvevet. Brava skal i henhold til kontrollerte studier øke overlevelse av fettransplantater fra 50-60% (fett-transplantasjon uten forbehandling av vevet med Brava) til 70 og opptil 80%. Hver operasjonsseanse som kan gjøres på dagbasis eller med overnatting på pasienthotell, kommer til å ta ca. to operasjonstimer og kan gjøres med mellomrom på minst åtte uker. Brava skal benyttes 3-4 uker i etterkant og i forkant av hver seanse. Uttaket av fettvev kan medføre ansamling av vevsvæske eller blod i hudunderlaget. Det er derfor nødvendig å bruke kompresjonstøy i 2-3 uker etter operasjon. Enkelte opplever imidlertid nedsatt følelse eller perioder med smerter i områdene hvor fettvevet blir hentet fra. Dette pleier å være forbigående og etterlater sjelden varig nedsatt følelse.

 

Effekt av BRAVA over flere behandlinger

Fordeler og ulemper

Fordeler av fett-transplantasjonsmetoden er kortere operasjonstid, unngåelse av lange arr, god følelse i det nye brystet, det nye brystet kommer til å kjennes som eget og vokse eller minske i takt med kroppen, kortere opphold på sykehuset (kan gjøres som dagkirurgi), og kortere rekonvalesens og fravær (sykmelding opptil en uke).

Ulemper er at man blir nødt til å bruke sugekopp (Brava) i 10 timer daglig i 3 uker i forkant og etterkant av hvert inngrep, behov for flere seanser ( 2-3 for pasienter som ikke har fått strålebehandling og 4-6 for strålebehandlede), og mindre forutsigbare resultater.

Gjør det vondt?

Operasjonen foregår i full narkose. Man kan forvente at du vil ha noe smerter i brystområdet og i området fettvevet er hentet fra, spesielt de første dagene etter operasjonen. Man får smertestillende tabletter fast fire ganger om dagen og kan i tillegg selvfølgelig få ekstra smertestillende tabletter dersom man ikke føler at de faste medisinene er tilstrekkelig.

Bandasjer og kompresjonsplagg

Man får en enkel bandasje over bryst som kan fjernes dagen etter operasjon.
Passende kompresjonsplagg for nedre del av kropp og lår må anskaffes før man kommer til operasjon og skal brukes i 2-3 uker etter operasjon for å hindre ansamling av vevsvæske og blod under huden etter fettsuging.

Etter operasjon

Etter operasjonen skal det benyttes et komprimerende plagg i 2-3 uker. Ta med ledige klær, f.eks. joggedress. Det kan renne en del lett blodig bedøvelsesvæske fra stikksårene både fra donorsted og fra brystområde etterpå. De fleste er i god form umiddelbart etter inngrepet, og kan trygt reise hjem. Noen er mer plaget med kvalme, uvelhet og lavt blodtrykk umiddelbart etter inngrepet hvilket er grunnen til at man bør ha noen til å hente seg/følge hjem. En overnatting på pasienthotell kan være aktuell i tilfelle at man har lang hjemreise eller føler seg uvel.
Det vil generelt alltid være mulig å reise tilbake til hjemstedet på behandlingsdagen.
Eventuelt sykefravær fra arbeidet begrenser seg til noen få dager. Har man tyngre arbeid kan noe lengre sykefravær bli nødvendig. Man kan dusje 2-3 dager etter operasjon.

Bivirkninger og komplikasjoner

Donorsteder der fettvevet har blitt tatt ut, kan få blåmerker eller små deformiteter. Det siste forekommer sjeldent og kan være gjenstand for en sekundær korreksjon. Nedsatt sensibilitet eller overfølsomhet er som regel forbigående.
Deler av det transplanterte vevet kan ende opp som oljecyste eller harde knuter. Dette skal man undersøke nærmere ved klinisk undersøkelse eller med andre metoder (mammografi, ultralyd eller MR undersøkelser kan være aktuelle).

Oppfølging

Oppfølgingen skal koordineres av prosjektleder og i samarbeid mellom poliklinikken og enhet for dagkirurgi.

Deltagelse i studien

DENNE STUDIEN TAR IKKE LENGER INN NYE PASIENTER.

Ettersom det per dags dato ikke er gjort studier som viser hvilken av de to metodene (BRAVA eller DIEP-lapp) som gir det beste resultatet for deg som pasient, vil vi i vår studie sammenligne disse to metodene med hensyn til livskvalitet, pasienttilfredshet, og det kosmetiske resultatet.

De som ønsket å delta ble bedt om å fylle ut et spørreskjema
om pasient- tilfredshet og livskvalitet (norsk versjon av Breast Q spørreskjema) før og etter behandlingen. I tillegg ble det ved behov gjennomført en MR undersøkelse ved to anledninger.
Av de som svarte ja til deltakelse ble det trukket hvilken operasjonsmetode som skulle benyttes for deltagerne. 

Utvelgelse er derfor tilfeldig (såkalt randomisering) og kan ikke påvirkes av de som skal behandle deg. Deltagerne fikk tilsendt/eller ble gitt utfyllende informasjon om hvilken operasjonsmetode som var valgt.

Pasienter som i etterkant er misfornøyd med resultatet av behandlingen, uansett gruppe, får tilbud om en korreksjon ved vårt sykehus eller gjennom det offentlige helsesystemet.
Pasienter som takker nei til deltakelse i studien, blir satt opp på vanlig venteliste for rekonstruksjon med DIEP-lapp.

Publikasjoner og artikler

Februar 2017
"The Telemark Breast Score: a Valid Method for Evaluation of Outcome after Breast Surgery" utgitt i tidsskriftet "Plastic and reconstructive surgery", siden denne ble publisert i "Plastic and Reconstrucive Surgery Global Open"
Lenke til i PubMed

Desember 2016
"Survival and Inflammatory Response in Adipose-derived Mesenchymal Stem Cell-enriched Mouse Fat Grafts"
Lenke til PubMed

September 2016
​"The Telemark Breast Score: A Reliable Method for the Evaluation of Results after Breast Surgery"
utgitt i tidsskriftet "Plastic and reconstructive surgery"
Lenke til PubMed

Mediesaker

NRK Telemark, distrikstnyheter 16.mars 2017
Brystrekonstruksjon med eget vev

Gode resultater i BRAVA-pilotstudie 
Brystkreftforeningen, 8.februar 2016
Dagsrevyen 17.juni 2014 NRK Telemark 17.juni 2014
Sugekopper lager nye bryst
Distriktsnyhetene Østafjells 17.juni 2014 NRK - Distriktsprogram Buskerud 17.juni 2014

Lenker

Brystkreftforeningen Kreftforeningen Om Brystkreft på helsenorge.no