CPPain-programmet - siste nytt

​DESEMBER 2019


CPPain-programmet er på Facebook

Vi har fått vår egen facebookside. Følg oss for jevnlige oppdateringer.


Informasjon til alle HABU-avdelinger

Plakat med informasjon om underseøkelsen

5/12 sendte vi ut plakater og informasjon til alle HABU-avdelinger i Norge slik at de kan hjelpe oss med å nå ut til flest mulig familier med barn som har CP.

NOVEMBER 2019


Elektroniske spørreskjemaer er klare til testing

Bilde test av spørreskjema på nett

Første versjon av de elektroniske spørreskjemaene er klare for testing. Det er brukerpanelet som får teste de først. Den første versjonen er på engelsk, når den er helt ferdig vil vi lage den norske versjonen.

OKTOBER 2019


Planlegging for doktorgradsprosjekt nr. 2 fra Sykehuset Telemark

BILDE Elisabeth Rinde

Elisabeth Rinde er psykolog ved HABU Sykehuset Telemark.  Hun startet på sitt doktorgradsforløp 29/10 og er tilhørende Universitetet i Oslo.

SEPTEMBER 2019


Første doktorgradsstipendiat fra Sykehuset Telemark

Bilde Olav A. Kildal

Olav Aga Kildal er lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark. Han startet på sitt doktorgradsforløp 1/9 og er tilhørende ved Universitetet i Oslo.

Møte i klinikerpanelet

Bilde samarbeid

Dette var det første møte med klinikerpanelet.  Vi presenterte først CPPain-programmet. Videre så vi på hvilke muligheter som finnes for samarbeid og hvordan vi best kan nå ut med informasjon om prosjektet til kommunene.
MAI 2019


Første møte i brukerpanelet 27/5

Brukerpanelet har hatt sitt første møte hvor gjennomgang og presentasjon av CPPain-programmet var hovedtema. Det ble gjennomgått søknader til finansiering av programmet og panelet kom med innspill til spørreskjema om smerter og artikkel som kommer i CP-bladet.

APRIL 2019

Ny prosjektmedarbeider i CPPain-programmet

bilde Ingrid U. Lode

1. april startet Ingrid Ulveseter Lode som prosjektmedarbeider i 40 % stilling. Hun er barnesykepleier og jobber i tillegg på barneavdelingen ved Sykehuset Telemark.


Bruker Facebook for å rekruttere deltakere

For å rekruttere barn og foreldre til å delta i testing av spørreskjemaene hadde vi to poster på Sykehuset Telemark sin facebookside for å nå ut med informasjon til så mange som mulig.  Dette var en god arena for rekruttering.Test av spørreskjema

Spøsmålstegn

Vi er i gang med å teste ut spørreskjemaene som skal brukes i spørreundersøkelsen. Flere av skjemaene finnes allerede på engelsk, men for å vite om oversettelsen er god og at de passer norsk kultur må de prøves ut. Vi tester også noen spørreskjema vi har laget selv. Dette gjør vi ved at barn og foreldre fyller ut spørreskjemaer og etterpå gjør vi et intervju for å se om de har forstått spørsmålene slik de er ment.

JANUAR 2019

Oppstartsmøte i forskningsgruppen

bilde forskningsgruppen

Deler av CPPains forskningsgruppe og de to første påtroppende doktorgradskandidatene i prosjektet samlet i forbindelse med oppstartsmøte i programmet. Foran fra venstre: Jordan Sheriko, IWK Health Centre/Dalhousie University, Canada; Randi Dovland Andersen, Sykehuset Telemark (prosjektleder); Selma Mujezinovic Larsen, Oslo Universitetssykehus (doktorgradskandidat); Sindre Klakegg Bruflot, CP-foreningen og Kjersti Ramstad, Oslo Universitetssykehus. Bak fra venstre: Guro L. Andersen, CPRN/Sykehuset i Vestfold/NTNU; Reidun B. Jahnsen, CPOP/Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo/Beitostølen Helsesportsenter; Agneta Anderzen-Carlsson, Örebro Universitet, Sverige; Olav Aga Kildal, Sykehuset Telemark (doktorgradskandidat) og Christine Chambers, IWK Health Centre/Dalhousie University, Canada. Lars Wallin, Högskolan i Dalarna, Sverige; Chantel Barney, Gillette Children's Speciality Healthcare, USA, Frank Symons, University of Minnesota, USA; Lara Genik, University of Guelph, Canada, Trond Diseth, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo og Martin Svendsen, Sykehuset Telemark var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fant du det du lette etter?