HELSENORGE

Eksterne forskningsprosjekter hvor Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvar

Eksterne forskningsprosjekter der Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvaret kan ha en forenklet behandling. 

​Hensikt og omfang

Gjelder masterprosjekter, andre studentprosjekter eller enkle forsker-initierte prosjekter utenfor Helseforskningsloven, som ikke omfatter pasient- eller pårørendedata og hvor hele forskningsansvaret ligger hos ekstern institusjon. 

Gjelder ikke:

 • ​Prosjekter som skal inkludere pasienter eller pårørende, anvende allerede registrerte pasientdata eller som inngår i et større prosjekt som utgår fra Sykehuset Telemark eller annet helseforetak. I disse tilfellene skal Sykehuset Telemark (eller annet helseforetak) være dataansvarlig.
 • Komplekse prosjekter (dersom alle bokser under punkt 3 i det forenklede innmeldingsskjemaet ikke kan krysses av). 

For prosjekter som ikke tilfredsstiller kravene til forenklet behandling må ordinært meldeskjema sendes inn, og søknaden behandles på vanlig måte av personvernombudet.

Les mer om forenklet behandling under:

Forskningssamarb​eid med Sykehuset Telemark​

​Målgruppe

 • ​​Studenter som ønsker å gjennomføre en masteroppgave eller annet studentprosjekt ved Sykehuset Telemark 
 • Eksterne forskere som ønsker å rekruttere ansatte ved Sykehuset Telemark til enkle forskningsprosjekter utenfor Helseforskningsloven

Fremgangsmåte

Innmelding, vurdering og godkjenning

 • ​​Prosjektbeskrivelse skal være godkjent i utdanningsinstitusjon eller hos annen forskningsansvarlig institusjon før henvendelse til sykehuset.
 • Student og/eller prosjektleder/veileder fyller ut for​enklet innmeldingsskjema, og sammen med aktuelle vedlegg (angitt i skjemaet) sender dette på epost til  personvernombud@sthf.no.
  Ufullstendig søknad blir sendt i retur.
  Last ned forenklet innmeldingsskjema (Dersom du får en påloggingsboks - klikk Avbryt)
 • Personvernrådgiver for forskning kvalitetssikrer henvendelsen. Hvis det innmeldte prosjektet tilfredsstiller kravene til forenklet behandling (kan krysse av i alle bokser under punkt 3 i innmeldingsskjemaet) og all relevant dokumentasjon er vedlagt, trenger det ikke tilråding fra personvernombudet men skal godkjennes i den/de organisasjonsenheten(e) hvor prosjektet ønskes gjennomført. Personvernrådgiver videresender da henvendelsen til berørte ledere.
 • Leder(e) som mottar henvendelsen gjør en vurdering av om prosjektet kan gjennomføres i sin organisasjonsenhet og gir tilbakemelding til søker.

Rapportering

 • ​​Når prosjektet er ferdigstilt er det ønskelig at resultatene formidles tilbake til sykehuset. Student og/eller prosjektleder avklarer med berørte ledere hvordan formidlingen skal skje.

Last ned forenklet in​nmeldi​ngsskjema​​(Dersom du får en påloggingsboks - klikk Avbryt)

Ref. Heliksprosedyre 14740 (NB! lenken krever at du er pålogget sykehusets nettverk)​ 


Fant du det du lette etter?