Hvordan hjelpe hjemmeboende personer med nydiagnostisert demens til å mestre sykdommen?

De fleste personer med demens ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og å håndtere sykdommen på en så god måte som mulig.

Dette prosjektet ser på hvordan kognitiv adferdsterapi og strukturerte mestringsstrategier (f.eks. hukommelseshjelpemidler) kan bidra til økt mestringsfølelse og redusert depresjon.
Pårørende er også med i behandlingen, og man ser på om pårørende opplever økt mestring og livskvalitet. Personene som får mestringsstrategier blir sammenlignet med personer med demens som får vanlig oppfølging på de deltagende sykehusene.

TeVe har deltatt med finansiering av prosjektmedarbeider knyttet til planlegging utarbeidelse av materiell og oversettelse av manual til bruk ved gjennomføring av studien.

I Cristin: Johanne Tonga, stipendiat

Prosjektmedarbeider Vibeke Gordner, TeVe