Inngrep mot lymfødem

Sykehuset Telemark er det første sykehuset i Norge som kan tilby lymfovenøs bypass (LVBP), også kalt lymfovenøs shunt, lymfovenøs anastomose. Vi er for tiden også det eneste sykehuset i Norge med et aktivt lymfødem forskningsprogram innenfor kirurgi. Operasjonen utføres foreløpig kun som en del av et studie, eller ved kroniske, vedvarende og alvorlige roseninfeksjoner.

Dr Sandberg utfører lymfovenøs bypass under veiledning av David Chang på MD Anderson Cancer Center. Copyright: Suami/Sandberg

Om studien

Målet er å beskrive resultater av lymfovenøs bypass i form av redusert volum og forbedret livskvalitet for pasienten. Indikasjoner i forhold til MD Anderson Stadium skal undersøkes.

Utdanningskrav

Det råder enighet om at operasjonen kun bør utføres av de som er spesielt utdannet i både lymfødem og mikrokirurg. Dette er beskrevet i Consensus Document of the International Society of Lymphology fra 2013.

En fellowship utdannelse i mikrokirurgi på et senter som utfører denne typen av kirurgi er viktig - siden resultatene ved LVBP kan variere betydelig avhengig av metode.

Leder av studien - Dr. Sandberg

Dr. Sandberg er daglig leder av studien og fagansvarlig for lymfødem ved Sykehuset Telemark i Skien. Han er utdannet i USA, blant annet på MD Anderson Cancer Center, kjent som USAs beste kreft senter, og har gjennomgått diverse sertifiseringer internasjonalt.

Han er spesifikt utdannet i lymfødem mikrokirurgi av David Chang og Roman Skoracki, som er verdens ledende eksperter innenfor feltet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Ohio State University i USA.  Dr Kim Tønseth og Professor Roman Skoracki er veiledere.

Deltagelse i studien

Pasienter med lymfødem i en arm sekundært til brystkreft behandling, som er fri fra kreft, kan henvises til vurdering for deltagelse i studien. Lymfødem-terapeuter eller fastlege kan henvise til studien.
Pasienter må bo innenfor 3 timers reisetid fra Sykehuset Telemark i Skien, grunnet alle kontroller. Alle operasjoner vil bli gjennomført ved Sykehuset Telemark i Skien.

På sentra der LVBP utføres er LVBP første valg av kirurgisk behandling hos lymfødem pasienter som har intakte lymfebaner.

Resultatet av operasjonen er avhengig av hvilket stadium av lymfødem pasienten er i. Ikke alle pasienter kan behandles med LVBP.

De pasienter som har lymfebaner som tillater at en operasjon kan utføres vil, ved hjelp av randomisering (trekke lodd), bli valgt ut til enten å bli operert eller observert. Dette gjøres for at studien skal bli av høy kvalitet. Randomisering er et vanlig tiltak i god forskning.

Henvisning

Henvisning sendes til:
Sykehuset Telemark
Seksjon for plastikkirurgi
v/overlege Johan Sandberg
3710 Skien

Hva er lymfovenøs bypass?

Lymfebaner, som er kuttet av i armhulen ved fjerning av lymfeknuter ved kreft, kan åpnes opp igjen. Med en kobling mellom lymfebaner og vener ute i armen (LVBP) skapes en form for ventil eller brønn, der lymfevæsken kan tømmes ut fra armen.

Lymfebanene er utrolig små, mellom 0.2 og 0.8 mm. Huden åpnes med et 3 cm langt snitt. Karene sys med en veldig tynn tråd (0.015 mm) under et spesielt mikroskop.

Operasjonen er tidkrevende, men ikke smertefull. Pasienten reiser hjem dagen etter operasjonen.

Brukermedvirkning

Har du innspill til hva det bør forskes på innenfor lymfødem prosjektet?
Du kan gi dine tilbakemeldinger om dette på e-post: bruker.medvirkning.studie@sthf.no
NB! E-postadressen kan ikke benyttes til henvisninger eller pasientspørsmål.

Referanser

Minimetode vurdering: "Lymfangiografi Veiledet Lymfovenøs Bypass for Stadium 1 og 2 (MD Anderson Klassifikasjon) Kronisk Sekundær Lymfeødem" LJ Sandberg

http://www.helsebiblioteket.no/minimetodevurdering/sok

Regional etisk komite (REK) godkjenning:"Stage-specific and ICG-Guided Lymphovenous Bypass of the Upper Extremity. - A randomized study." LJ Sandberg

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=637676&p_parent_id=645997&_ikbLanguageCode=n

Lymphedema Surgery, The University of Chicago Medicine

Surgery Can Eliminate Lymphatic 'Traffic Jam' That Causes Painful Swelling Post Cancer Treatment,  The Ohio State University Comprehensive Cancer Center

 
 

 Fra 1 Juli 2018 blir lymfødem-prosjektet flyttet til Oslo universtitetssykehus, Rikshospitalet. Alle pasienter vil derfor få videre videre oppfølging ved Rikshospitalet, inntil videre.