HELSENORGE

Kognitiv funksjon og sviktutvikling ved tidleg demens av Alzheimertype og frontotemporal type

Målet med studien er å samanlikne  kognitiv funksjon  hos personar med tidleg Alzheimer demens og frontotempoal demens, og undersøke forløpet med sviktutvikling  hos dei to diagnosegruppene.

​Dette er eit delprosjekt i Young Onset Dementia –studien (YOD-studien)

Eit utval av pasientane  som inngår i  YOD- studien gjennomgår supplerande undersøking med   nokre enkle kognitive testar  som dekker  funksjonar  som er  sett som viktige  for å kunne utforske nærmare skilnaden mellom dei  to diagnosegruppene  Alzheimer og frontotemporal demens.

Studien finansieres av Alderspsykiatrisk forskningsnettverk TeVe

Publikasjoner

i Cristin: Forsker Magnar Nesset