Miljøbehandling ved depresjon og angst

Hva opplever personalet som sentrale prinsipper i samhandling og kommunikasjon med pasientene?

​Hovedmål med denne studien er å få kunnskap om hvordan erfarne ansatte i en alderspsykiatrisk sengepost beskriver miljøbehandling ved enheten for innlagte pasienter med angst og depresjon. Hva opplever personalet som sentrale prinsipper i samhandling og kommunikasjon med pasientene?

Studien finansieres av Alderspsykiatrisk forskningsnettverk TeVe og FOU- avdelingen Sykehuset Telemark.

Forsker:

Ulrike Sagen

Marit Nåvik