HELSENORGE

Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre

Stadig flere eldre bruker mange legemidler samtidig.  Vi har tidligere gjennomført en liten studie som viste at uheldig bruk av flere legemidler samtidig økte risikoen for nedsatt håndgrepstyrke hos eldre pasienter over 75 år som ble akutt innlagt ved sykehuset i Vestfold. Håndgrepstyrke er en god indikator på skrøpelighet og pleiebehov hos eldre. I dette prosjektet har vi inkludert flere eldre personer og ønsker å undersøke om uheldig legemiddelbruk fører til økt skrøpelighet hos eldre også i andre populasjoner.

Eldre mennesker er mer sårbare for bivirkninger av psykotrope medisiner enn yngre. Med psykotrope legemidler menes antipsykotika, antidepressiva, beroligende medisiner og sovemedisiner. Vi har tidligere vist at samtidig bruk av tre eller flere legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet gir økt risiko for bivirkninger som nedsatt muskelstyrke.
I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge bruken av psykotrope legemidler blant geriatriske pasienter på sykehus og sykehjem og undersøke hvordan samtidig bruk av psykotrope legemidler og sterke smertestillende påvirker håndgrepstyrken til pasientene. I tillegg ønsker vi å se på sammenhengen mellom serumkonsentrasjonen av psykotrope legemidler og håndgrepsstyrke hos noen av pasientene. 

Prosjektet inkluderer 6 kohorter fra ulike sykehus og sykehjem, til sammen ca 1800 pasienter i Norge. Prosjektet pågår i perioden 2015-2017.

Prosjektet er finansiert av FOU-midler ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektet eies av TeVe.

PhD/Lege i spesialisering Miriam Sandvik er forsker i prosjektet og Hege Kersten er prosjektansvarlig og veileder i prosjektet.