Teenage Parenthood and Birth Rates for Individuals With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Nationwide Cohort Study

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2017 Jul;56(7):578-584.e3
Østergaard SD, Dalsgaard S, Faraone SV, Munk-Olsen T, Laursen TM

Denne studien av pasienter med ADHD er basert på 2,9 mill personer født 1960-2001 og registret i det danske befolknings- og pasientregisteret. Det omfatter over 27.000 personer med diagnosen ADHD. Dette er den første studien som viser at personer med ADHD har 2-3 ganger større sannsynlighet for å bli foreldre som tenåringer enn personer uten ADHD, men etter tenårene har ADHD-pasienter mindre sannsynlighet for å bli foreldre enn andre.

 

De personene med ADHD som blir foreldre, får flere barn enn personer uten ADHD. Generelt i befolkningen er det større risiko for uønskede hendelser ved tenåringssvangerskap. Rollen som forelder i tenårene går også ut over skole og videre utdannelse og det trengs oftere trygdeytelser. Diagnosen ADHD gir ekstra utfordringer i rollen som forelder. Denne studien er viktig ved at den påpeker at seksualundervisning og prevensjonsveiledning kan være spesielt viktig for ungdom med ADHD.    

 

G. Hoff

Link PubMed