Telemarkstudien

Hver tredje innbygger i Norge har i perioder plager fra luftveiene. En av ti utvikler astma. Slike plager er en stor belastning for den som rammes, og forebygging er derfor viktig for den enkelte og samfunnet som helhet.

Det er mangel på kunnskap om faktorer i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma. Slik kunnskap er nødvendig for bedre behandling og mer effektiv forebygging av luftveissykdommer.

Forekomsten av luftveisplager og astma blant voksne i Telemark er ikke tidligere undersøkt, men det er kjent at forbruket av medikamenter for behandling av lungesykdom ligger over landsgjennomsnittet.

Om studien

Forskningsprosjektet er det største som så langt er utført i Telemark. To av tre innbyggere i hele fylket i alderen 16-50 ble invitert til å delta.

Et spørreskjema om luftveisplager og risikofaktorer i og utenfor arbeid, ble vinteren 2013 sendt ut til et tilfeldig utvalg på 50.000. Viktige årsaksfaktorer som fysisk aktivitet, allergi, andre sykdommer, boforhold og kosthold, skal også kartlegges.

Personer med lege-diagnostisert astma og en kontrollgruppe vil senere bli invitert til å delta i en oppfølgende studie.

Målsettinger

  • Å kartlegge forekomsten av luftveisplager og astma blant befolkningen i Telemark.
  • Å følge en del av befolkningen over tid for å se hvor mange som har luftveisplager og astma.
  • Å finne årsaker i og utenfor arbeid som kan gi eller forverre luftveisplager og astma.
  • Å identifisere grupper som kan ha nytte av tiltak for å redusere risiko for sykdom og uførhet.
  • Å bidra i arbeidet med å forebygge luftveisplager og astma.

Resultater fra Telemarkstudien

Det jobbes nå med å offentliggjøre flere resultater både fra den store spørreundersøkelsen som mange telemarkinger svarte på i 2013 og fra forskningspoliklinikken som hadde åpent ut 2015.

Følg med i media framover, så vil vi komme ut med resultater så snart de er klare. Resultatene legges også ut på denne siden, ev. legges det ut lenker til nyhetsoppslag.

Tusen takk til deg som har svart på spørreskjemaet og til deg som brukte av din tid til å komme innom vår forskningspoliklinikk! Dere har gitt oss grunnlaget for ny kunnskap som vil være med på å gi:

  • Bedre behandling
  • Bedre strategier for å forebygge sykdom
  • Hindre forverring av plager
  • Sparte 'helsekroner'

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvem deltar i studien?

50 000 telemarkinger mellom 16 og 50 år er trukket ut basert på folkeregisteradressen.

Hvordan kan jeg finne ut om jeg er trukket ut hvis jeg ikke har fått skjema i posten?

Da er du antagelig ikke trukket ut. Hvis du likevel ønsker å sjekke kan du sende oss en e-post (astma@sthf.no) eller sms (953 69 315) med navn og adresse så gir vi deg en tilbakemelding.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet spørreskjemaet?

Sende oss en e-post (astma@sthf.no) eller sms (953 69 315) med navn og adresse så sender vi deg et nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke er trukket ut, men likevel ønsker å være med?

Sende oss en e-post (astma@sthf.no) eller sms (953 69 315) med navn og adresse så sender vi deg informasjon og skjema.

Hva gjør jeg hvis jeg nå bor utenfor Telemark?

Utvalget er basert på folkeregisterets adresser ved årsskiftet. Hvis du bor utenfor Telemark, har flyttet, eller skal flytte ønsker vi likevel at du deltar.

Hva må jeg gjøre for å være med på trekkingen av iPad og reisegavekort?

Alle som svarer på undersøkelsen vil automatisk være med i trekningen. Vinnerne vil trekkes ut og kontaktes i slutten av september.

Hva gjør jeg hvis jeg har for mange arbeidsforhold til å få plass i spørreskjemaet?

Prøv å slå sammen liknende arbeidsforhold eller legg ved eget ark i besvarelsen.

Hvordan kan jeg kontakte prosjektet for andre spørsmål?

Sende oss en e-post (astma@sthf.no ) eller sms (953 69 315) med kontaktinformasjon så svarer vi så snart vi kan.Du kan også ringe oss på 953 69 315.

Mediesaker

Express UK
Eveningexpress UK
Guernseypress UK
Jerseyeveningpost UK
NRK - Undersøker astmaproblemerNRK - Telemarkinger sliter med astmaNRK - Tidenes største undersøking om astma og luftvegsplagerNRK - Fått 10 000 svar - purrer for å få flereTA - 50.000 telemarkinger under lupenPD - 50.000 astma-sjekkes
TA - Bekjemper astma blant frisører

 

Publikasjoner

Artikler

Abrahamsen R, Fell AKM, Svendsen MV, et al
Association of respiratory symptoms and asthma with occupational exposures: findings from a population-based cross-sectional survey in Telemark, Norway
BMJ Open 2017;7:e014018. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014018

Abrahamsen R, Svendsen MV, Henneberger PK, Gundersen GF, Torén K, Kongerud JS, Fell AKM. Non-response in a population-based study of respiratory health in Norway. BMJ Open. 2016 Jan 6;6(1):e009912.

Fell A, Abrahamsen R, Henneberger PK, Svendsen MV, Andersson E, Torén K, Kongerud J. Breath-taking jobs: a case-control study of respiratory work disability by occupation in Norway. Occup Environ Med 2016;73(9):600-6.

Konferansepresentasjoner og sammendrag i internasjonal peer-review tidsskrift

Abrahamsen R, Fell AKM, Henneberger P, et al. Increased prevalence of asthma associated with accidental peak exposures. European Respiratory Society (ERS) Conference 2014, oral presentation and conference paper (Eur Respir J).

Fell AKM, Abrahamsen R , Svendsen MV, et al. Respiratory symptoms and change of workplace in the general population of Telemark. ERS congress 2014, oral presentation and conference paper (Eur Respir J).

Fell AKM, Abrahamsen R, Henneberger PK, et al. Breath-taking jobs: Respiratory work disability by occupation. ERS Congress 2015. Eur Respir J. LATE BRAKING abstract: presentation and conference paper.

Abrahamsen R, Svendsen MV, Henneberger PK, Gundersen GF, Torén K, Kongerud JS, Fell AKM. Non-response in a population-based study of respiratory health in Norway. ERS Congress 2015, Eur Respir J. Poster presentation and conference paper.

Abrahamsen R, Svendsen MV, Henneberger PK, Torén K, Kongerud J, Fell AKM.   Exposure to damp or mold at home in relation to respiratory symptoms and asthma in the Telemark study, Norway. ERS Congress 2016, Eur Respir J. Poster presentation and conference paper.

Abrahamsen R, Fell AKM, Svendsen MV, Andersson E, Torén K, Henneberger PK, Kongerud J. Occupational groups associated With asthma-related respiratory symptoms in a cross-sectional study from Norway. ERS Congress 2016, Eur Respir J. Poster presentation and conference paper.

Fell AKM, Kim J-L, Abrahamsen R, Svendsen MV, Torén K, Henneberger PK, Kongerud J. Household smoking and respiratory health in Telemark, Norway – 10 years after the introduction of a smoking ban. ERS Congress 2016, Eur Respir J. Poster presentation and conference paper.

Lenker

Norges Astma- og AllergiforbundOslo universitetssykehus, Rikshospitalet, LungeavdelingenGöteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Enheten för Arbets-och miljömedicinThe National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Division for Respiratory Disease Studies, USA

 Samarbeid om luftforurensning og helse

Det er med glede at vi kan meddele at Telemarkstudien har etablert samarbeid med Oslo Universitetssykehus, avdeling for Miljø- og arbeidsmedisin om et prosjekt som skal se på sammenhengen mellom luftveisplager og luftforurensning ved hjelp av data fra Telemarkstudien. Videre er vi stolte av å presentere Folkehelseinstituttet i Oslo (avdeling for Luft og støy) og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (Arbeids- og miljømedisinsk avdeling) som partnere i dette viktige prosjektet.

Takk til alle som besvarte spørreskjemaet

Vi er i gang med skanning og bearbeidelse av den store mengden innsamlet data.

To vinnere av i Pad eller reisegavekort er trukket ut blant besvarelsene. Disse har blitt kontaktet.

Vi har de siste månedene fått mange svar, tusen takk til dere som har svart! Dine svar kan bidra til å gi bedre grunnlag for gode tiltak i fremtiden. Det er kanskje innlysende at den som har plager vet litt om hva som har gitt ham eller henne luftveisplager og hva som gir forverring av plagene. Det som kanskje ikke er så selvsagt, er at du som er lungefrisk sitter på like verdifull informasjon! Svaret fra deg kan bidra til å få fram kunnskap om hva det er som holder deg frisk. Vi kan sammenlikne svar fra personer med plager med svar fra de som ikke har plager, også for å finne ut mer om hva som beskytter mot sykdom.

Noen har lurt på hvorfor vi ber om navn og underskrift. Det er vi er pålagt fra de som styrer med personvern og etikk (Datatilsyn og Regional komité for forskningsetikk). Men det som brukes i forskningen er likevel bare nummeret som står på skjemaet. Navn, adresse eller annen personinformasjon tas ikke med av maskinen som leser av svarene (skanneren).