Barn og ungdom som vokser opp i hjem med demenssykdom har i mange år vært en «glemt» gruppe. De senere årene har det vært et økende fokus rettet mot denne gruppen. Det er likevel fortsatt lite kunnskap om hvordan barn og unge opplever å vokse opp med demenssykdom i nær familie.

Denne studien fokuserer på utviklingsmessige og følelsesmessige sider ved å ha en forelder med demens i en sårbar ungdomstid. Demens er en sykdom som vanligvis utvikler seg over lang tid, noe som betyr at barn kan ha levd med foreldre med demens i flere år i tenårene og i overgangen til voksenlivet. Det er gjennomført intervju med syv personer i alderen 16 – 26 som har hatt en forelder med demens i ungdomstiden.

Prosjektet er finansiert og eies av TeVe og Sykehuset Telemark.

Forsker: Trine Lona