HELSENORGE

Validering av NPI (2010- 2012)

Validering av den Norske kortversjonen av Nevropsykiatrisk Intervjuguide-NPI-Q .Masteroppgave. En Pilotstudie gjennomført ved Sykehuset i Vestfold.

​Masterstudent Hanne Rogne, Sykehuset i Vestfold

Publikasjon

Rogne HBG, Ulstein I. Validity of the Norwegian Short Version of the Neuropsychiatric Inventory NPI-A Pilot study/Validering Av Den Norske Kortversjonen Av Nevropsykiatrisk Intervjuguide-NPI-Q .En Pilotstudie. Nursing Science & Research in the Nordic Countries, March 22, 2012.