Young onset Dementia - YOD- studien

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom nordiske hukommelsesklinikker.
Over en toårsperiode følges sykdomsutvikling, forhold som innvirker på livskvaliteten og behov for helsetjenester for personer med frontallappsdemens og Alzheimer.

Inklusjon av deltakere ble fullført i juli 2015, med 37 personer med frontallappsdemens og 50 med Alzheimer, samt deres familier.

Formålet med studien er å bidra til god tilrettelegging av morgensdagens helsetilbud.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd og Alderspsykiatrisk forskningsnettverk Telemark Vestfold, og eies av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Stipendiat Lara Hvidtsten
Prosjektmedarbeider Siri Holst, TeVe

I Cristin: Yngre med demens og deres familier (YOUNG-DEM): kvantitativ del