Gastronet

Gastronet er et nettverk og program for kvalitetssikring av gastroenterologi i Norge.

​Hva er Gastronet?

Gastronet er at av 51 nasjonale medisinske registre i Norge.
Gastronets intensjon er å kartlegge og forbedre endoskopikvaliteten (kikkertundersøkelser) for pasienter i forbindelse med utredning, behandling og screening av tarmsykdommer og sykdommer av bukspyttkjertel og galleveier.
Målet er å registrere alle polikliniske koloskopier (tarmkikkertundersøkeler; høyt antall og stor variasjon i kvalitet med stort forbedringspotensiale) og alle ERCPer (kombinert kikkert- og røntgenundersøkelse av galleganger og bukspyttkjertelganger; lavt antall, men med høy risiko for alvorlige komplikasjoner) ved offentlige sykehus, private sentre eller screeningsentre. Utover det skal Gastronet bidra med forskning for å fremme endoskopikvaliteten. Vi måler om endoskopisentrene oppnår internasjonalt godkjente kvalitetsindikatorer for koloskopi og ERCP. Et senter som oppnår kvalitetsstandarder vil i større grad oppdage sykdommer, bidra til å forebygge følgesykdommer og redusere antallet komplikasjoner. Målsettingen er at hvert endoskopisenter og hver endoskopør skal kunne holde oversikt over egne resultater og bruke denne informasjonen til eget forbedringsarbeid. I tillegg oppfordres alle avdelinger til å bruke Gastronet-data aktivt i kvalitetsarbeidet. Ansvaret for kvalitetsforbedring ligger hos den lokale (sykehus-)ledelsen.
Gastronet er:

  • Et verktøy til lokal kvalitetsutvikling (ERCP og koloskopi) – hjelp til selvhjelp
  • En plattform for forskning
  • En plattform for sertifisering for endoskopører
  • En plattform for evaluering av undervisning

Fagråd

Gert Huppertz-Hauss, overlege, leder    Helse Sør-Øst
Mildrid Pedersen, brukerrepresentant    Helse Nord
Øyvind Holme, overlege,       screeningprogram tykktarmskreft   Helse Sør-Øst
Wenche B. Fenne, Stavanger univ. sykehus   Helse Vest
Anita Jørgensen, Kreftregisteret     Helse Sør-Øst
Roald Flesland Havre, Haukeland univ. Sykehus  Helse Vest
Gry Håvi, Oslo univ. sykehus Ullevål    Helse Sør-Øst
Kristin Ranheim Randel, Kreftregisteret   Helse Sør-Øst
Lene Larsen, univ. sykehus Ullevål    Helse Sør-Øst
Joakim Oliu Moe, Sykehuset i Vestfold    Helse Sør-Øst
Volker Moritz, Sykehuset Telemark    Helse Sør-Øst
Kjetil Garborg, Rikshospitalet     Helse Sør-Øst
Øystein Kittel Moe, UNN Tromsø    Helse Nord    

Publikasjoner

-lenke


Vedtekter

lenke

Spørreskjemaer

Legeskjema koloskopi

Legeskjema ERCP

Pasientskjema koloskopi

Pasientinformasjon koloskopi

Pasientinformasjon ERCPÅrsrapporter


Kontakt oss

Leder

Overlege PhD Gert Huppertz-Hauss; hhge@sthf.no
Telefon: 35 00 44 23

Sekreteriat

Elin Hørtha; elin.hortha@sthf.no
Telefon: 35 00 30 99

Jane Andreassen; Jane.Andreassen@sthf.no
Telefon: 35 00 58 65

Postadresse
Gastronet, Sykehuset Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.