HELSENORGE

Inntakskriterier - poliklinisk behandling og døgnopphold på seksjon for rehabilitering, Nordagutu

​Seksjon for rehabilitering, Nordagutu, har både et poliklinisk tilbud og et døgntilbud.

​Poliklinikk er kun for sykelig overvekt. Døgntilbudet er for pasienter med sykelig overvekt, slag, lungesykdom, ulike hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer eller annen alvorlig sykdom med behov for økt fysisk kapasitet og livsstilsendring.

Pasienter med sykelig overvekt gjennomfører ofte et poliklinisk forløp først. Deretter henvises mange over til døgntilbudet etter oppfølging på poliklinikk.

For pasienter med slag, lungesykdom, ulike hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer eller annen alvorlig sykdom med behov for økt fysisk kapasitet og livsstilsendring er det kun tilbud om  inntil 4 ukers opphold.

Inntakskriterier for poliklinikk

 • ​​BMI fra 35 med livsstilsrelatert sykdom, eller BMI fra 40. Følgesykdommer kan være diabetes type 2, hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk, søvnapnè eller metabolsk syndrom
 • Motivasjon til å gjøre nødvendige livsstilsendringer knyttet til trening, kosthold, og evt. forholdet til mat
 • Over 18 år
 • Ferdig utredet i forhold til sin overvektsproblemati
 • Etablert samarbeid med primærlege som kan konsulteres under oppfølgingen "

Inntakskriterier for døgnopphold

 • ​Motivasjon til å gjøre nødvendige livsstilsendringer knyttet til trening, kosthold, søvn og røyking/snus.
 • Ikke ha kontraindikasjoner for gjennomføring av høyintensiv trening.
 • Ikke ha uavklarte smertetilstander som umuliggjør trening.
 • Kunne administrere medisiner selv.
 • Over 18 år.
 • Psykisk helse forenlig med et gruppebasert tilbud.
 • Etablert samarbeid med spesialist poliklinikk og primærlege som kan konsulteres under oppholdet.

Fysiske kriterier

 • ​Kunne gjennomføre en submaksimal/maksimal kondisjonstest på tredemølle eller sykkel.
 • Kunne komme seg opp og ned fra gulv

Fant du det du lette etter?