HELSENORGE

Fagmøter - arbeidsmedisin

Fagmøter for bedriftsleger og internundervisning for leger i spesialisering.

Fagmøter

Fagmøter for bedriftsleger i Telemark, Vestfold, Buskerud og Agderfylkene avholdes regelmessig. De finner sted i et av møterommene i Konferansesenteret på sykehuset, i Administrasjonsbygget som er bygg 54.

Invitasjon med program blir sendt ut til alle bedriftsleger/bedriftshelsetjenester i de fem fylkene, samtidig som programmet blir lagt ut på dette området.

Presentasjoner fra fagmøter sendes ut etter at fagmøtet er avholdt.

Internundervisning

Internundervisning for leger i spesialisering holdes som regel torsdager kl.10.00-11.30. Eksterne leger eller andre med relevant fagbakgrunn er velkomne til å delta.

For program ta kontakt med avdelingsoverlege Trude Fossum, som er ansvarlig for undervisningen, eller en av de andre legene.

Fant du det du lette etter?