HELSENORGE

ParkinsonNet grunnkurs, Sykehuset Telemark

ParkinsonNet grunnkurs tilbys ved Sykehuset Telemark, 7. - 9. mars 2022, kompetanseheving og et tverrfaglig nettverk som støtter deg i jobben med Parkinsons sykdom.

Endelig er turen kommet til Sykehuset Telemark!

Kurset er for ansatte kommunalt, i spesialisthelsetjenesten eller i privat sektor. 

Hva er ParkinsonNet? 

ParkinsonNet har som overordnet mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinson sykdom og parkinsonisme får en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å heve kunnskapsnivået hos fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og logopeder ved en systematisk opplæring. Fagpersonene blir medlemmer av et tverrfaglig nettverk i hver helseregion, og siden på landsbasis. Dette gir en unik mulighet til å søke kunnskap innen sin fagdisiplin, men også på tvers av fagdisiplinene. 

Denne tilnærmingen har i Nederland vist seg å bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for personer med Parkinson, samtidig som bistandsbehov og antall fallskader senkes. Modellen er fleksibel og tilpasses lokale behov. 

Hva får  deltakerne  i ParkinsonNet

  • Gratis tredagers grunnkurs
  • E-læringskurs i forkant av kurset
  • 2-3 halvdags fagsamlinger årlig. Innhold, tid og sted avtales med deltakerne i prosjektet
  • Kunnskap om å jobbe etter den tverrfaglige modellen, ParkinsonNet
  • Tilgang på veiledning fra fageksperter ved behov
  • Tilsendt nyttig informasjon og nyheter på mail
  • Registrering i fagpersonregisteret (https://parkinson.no/fagpersoner)

Fant du det du lette etter?